7. nov. 2014
ey-foto-mankica-kranjec

KLS Ljubno d.o.o.

Avtor/ica Mojca Emeršič

EY Slovenija, Associate Director, vodja svetovanja družinskim podjetjem

Mojca občuduje inovativnost in verjame v moč podjetniške Slovenije. Zanima jo izmenjava znanj in izkušenj ter vzpostavljanje pristnih odnosov s slovenskimi družinskimi podjetji.

7. nov. 2014
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

 

KLS Ljubno je vodilno podjetje na področju izdelave zobatih obročev, signalnih obročev in masnih obročev za vztrajnike motorjev osebnih vozil, tovornih vozil in delovnih strojev, ter industrijskih obročev za različno uporabo v industriji. Imajo velik ugled med kupci in dobavitelji avtomobilska industrije po vsem svetu, v svoji tržni niši pa so se povzpeli na vrh. Trenutno so prisotni na številnih tujih trgih, v tekočem petletnem obdobju pa bo podjetje doseglo šestdeset odstotno rast. 

Ko so  leta 1972  dali takrat 26-letnemu Bogomirju Strašku dal nalogo, da prevzame vodenje Kovinarskega obrata v tedanjem Gradbeniku Ljubno, je bil postavljen pred velik in nov izziv. »Ob predlogu, da bom vodil ta obrat, sem najprej pomislil, da bom bližje vrhovom Savinjskih Alp, o tem, kaj me čaka na delovnem mestu pa nisem preveč razmišljal,« se začetka sedemdesetih spominja Bogomir Strašek. »Rečeno mi je bilo, da je treba zaradi prevelike brezposelnosti v Zgornji Savinski dolini ustvariti čim več delovnih mest. In poslovati brez izgube. S takšnim poslanstvom sem se lahko hitro poistovetil, toda realnost je bila vse prej kot idilična,« nadaljuje. Razmere za delo so bile namreč zelo slabe. 

Kar polovica proizvodnje je potekala na prostem ali pod kozolcem, pozimi pa ni bilo ogrevanja. Vsa bremena so delavci morali prenašati ročno in bili so brez strojev. »Trdo smo delali in zelo varčevali. Izšolali smo nov kader. Leta 1977 smo imeli sedeminosemdeset zaposlenih in štiriintrideset učencev v poklicnih šolah. Pot je šla postopoma navzgor,« zgodbo pripoveduje sogovornik, ki je konec sedemdesetih izdelke prodajal že po vsej Jugoslaviji in vzhodnih državah, kasneje pa tudi v ZDA in Kanado. Razširili so proizvodni program in povečali število zaposlenih. »Bilo nas je že 174 in ves čas smo poslovali pozitivno.« Toda po osamosvojitvi Slovenije, oziroma po  letu 1992 je bilo podjetje znova postavljeno pred velik izziv. »Izgubili smo več kot devetdeset odstotkov naročil, naši kupci so propadli,« premike opisuje sogovornik, ki se je tedaj skupaj s sodelavci odločil, da kljub hudemu pomanjkanju financ nadaljuje zgodbo podjetja. 

Prepričani smo, da poslovna politika, ki temelji na medsebojnem spoštovanju vseh, ki sodelujemo pri določenem proizvodu, lahko prinaša najboljše rezultate.
Boqomir Strašek,
lastnik

Dokumenti

  • Prenesite knjigo Družinsko podjetništvo Slovenija 2014

Ugled v svetu

Po več letih iskanja naročil za proizvodni program v Avstriji, Nemčiji in Italiji, je nato pred osemnajstimi leti padla odločitev, da v podjetju spremenijo svoje razmišljanje in delo. »Ozko smo specializirali svoj proizvodni in prodajni program ter se osredotočili na izdelavo zobatih obročev za avtomobilsko industrijo,« pove Bogomir Strašek, ki razkrije tudi, da je podjetje takrat dobilo tudi sedanje ime KLS. 

Danes imajo velik ugled med kupci in dobavitelji avtomobilske industrije po vsem svetu, v svoji tržni niši pa so se povzpeli na vrh, saj obvladujejo več kot 50 odstotkov evropskega trga in štirinajst odstotkov globalnega trga zobatih obročev. »Dohiteli in prehiteli smo tekmece. Vse to pa smo dosegli z lastnimi močmi, z domačimi kadri, s sodelovanjem slovenskih podjetij in s slovenskim znanjem,« ponosno pove dobitnik nagrade zlata gazela 2011. »Delati je treba ne le toliko, kot sam misliš, da si sposoben, ampak toliko, kolikor je potrebno, da prideš do cilja. Pa četudi je to veliko več, kot si mislil, da si sposoben,« pravi.

Viktorija Lazar, Supervisor, co-owner and wife of Agromehanika founder Friderik Lazar, Franc Selak, Supervisor and co-owner, Janez Pušavec, Supervisor and co-owner of Agromehanika d. d.

Uspešen razvoj

V podjetju KLS so združili visoko kakovost proizvodov, pravočasnost dobav in visoko fleksibilnost pri izpolnjevanju posebnih zahtev odjemalcev s cenovno konkurenčnostjo. Redno investirajo v naprednejšo opremo in tehnologijo, v prihajajočem letu pa bodo zgradili novo proizvodno halo.  Svoje poslovanje so uskladili z ISO standardi kakovosti, uvedli politiko stalnega napredka in povečevanja kakovosti proizvodov in storitev s ciljem, da dolgoročno povečujejo zadovoljstvo odjemalcev. Vse to pa dosegajo s poslovno kulturo, ki temelji na visoki stopnji medsebojnega spoštovanja vseh, ki sodelujejo pri doseganju ciljev družbe KLS. »Prepričani smo, da poslovna politika, ki temelji na medsebojnem spoštovanju vseh, ki sodelujemo pri določenem proizvodu, lahko prinaša najboljše rezultate,« pritrjuje Bogomir Strašek. 

KLS je storitveno naravnano podjetje, a hkrati tudi zelo družbeno odgovorno, saj čuti veliko odgovornost do odjemalcev, sodelavcev, lastnikov, dobaviteljev in okolja. Nič nenavadnega torej, da je osnovni cilj družbe prav dolgoročno in stabilno poslovanje. »Za dosego tega cilja je nujen stalni napredek in razvoj družbe. Da bi se družba lahko uspešno razvijala, mora vlagati dovolj velika finančna sredstva v razvoj trga, proizvodov, procesov in kadrov. Zato mora družba trajno poslovati s tako visoko dodano vrednostjo, ki bo omogočila dolgoročno optimalno poslovanje in razvoj družbe,« pojasni Bogomir Strašek, ki pravi, da optimalno poslovanje pomeni stalno povečevanje zadovoljstva odjemalcev, lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja. 

Kakovost je ključna

Po mnenju Straška je kakovost zelo pomemben argument v prodaji, zato v podjetju posvečajo veliko pozornost kakovosti  materialov, tehnološkim postopkom, zanesljivosti proizvodnih procesov, preizkušanju tehnične ustreznosti proizvodov in znanju zaposlenih. »V ta namen vzdržujemo tesne stike z odjemalci in dobavitelji, da bi v čim boljši meri uskladili naša in njihova pričakovanja,« o odgovornosti spregovori Strašek. 

Prav zato, ker se srečujejo z ostro konkurenco drugih proizvajalcev enakih proizvodov, ves čas izboljšujejo kakovost proizvodov, načine in roke dobavljanja, hitro pa se odzivajo tudi na razmere na trgu in na zahteve odjemalcev. »Kakovost naših proizvodov se meri glede na število slabih kosov, ki jih  dobavimo dobaviteljem. KLS trenutno dobavi le dva slaba kosa na milijon dobavljenih. V tem smo torej bistveno boljši kot naša konkurenca, ki dosega število med štirideset in petdeset,« razloži Bogomir Strašek in pove, da imajo malo število reklamacij: »Pri nas delamo 250 različnih proizvodov, toda z dobavo smo vedno smo točni. Tudi reklamacij imamo zelo malo, najmanj med vsemi proizvajalci tega proizvoda na svetu.«

»Ozko smo specializirali svoj proizvodni in prodajni program ter se osredotočili na izdelavo zobatih obročev za avtomobilsko industrijo,« pove Bogomir.

Druga generacija vključena v različne funkcije podjetja

V podjetje sta vključeni obe hčerki, ki sta že od malega tesno povezani s podjetjem in sta si že v času študija nabirali izkušnje v več državah v Evropi.

Nataša je profesorica geografije in zgodovine ter se je s specialističnim študijem specializirala za tolmačenje angleškega in francoskega jezika. Več let je delala za potrebe Evropske komisije, parlamenta in evropskega sodišča v Bruslju in Strasbourgu. Sedaj je pri nas in dela na področju prodaje ter je odgovorna za kakovostno komunikacijo z našimi  poslovnimi partnerji po svetu in za stike z javnostjo. Pokriva pa tudi del splošnega področja. Njen mož Franci Bevc, strojni inženir,  pa je odgovoren za razvoj in proizvodnjo obročev.

Mlajša Barbara ima diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, dodatno znanje iz dodiplomskega študiju v Budimpešti in Dijonu. Pridobila si je zelo koristno znanje z delom v ameriški multinacionalki P&G ter sedaj pri nas v KLS vodi področje trženja. Ob delu pa je svoje strokovno znanje nadgradila s podiplomskim študijem specializiranim za področje avtomobilske industrije na TUW (Technische Universität Wien). Njen mož Samo Mirnik, dipl. ekonomist, pa vodi področje informatike ter področje načrtovanja in oskrbe proizvodnje v KLS. 

Cilji prihodnosti 

Čeprav so v podjetju KLS Ljubno glede na število zaposlenih najbolj robotizirano podjetje v Sloveniji, avtomatizacija pa je na zelo visoki stopnji, pa je v podjetju trenutno zaposlenih kar 215 ljudi, ki prihajajo v večini iz lokalnega okolja. »V našem podjetju delajo delavci iz tukajšnje okolice. Nekateri so celo otroci  bivših sodelavcev, ki so tu delali že v sedemdesetih letih,« ponosno pove Bogomir Strašek in dodaja, da je beseda družinsko podjetje v primeru KLS-ja zastavljena malce širše. »Ne gre le za mojo družino, ki sodeluje v podjetju, temveč pri nas dela že več generacij zaposlenih in z vsemi smo kot nekakšna razširjena družina.« Tudi plače za strukturo ljudi, ki jih v podjetju zaposlujejo, so dobre, pravi Bogomir Strašek. »Plače naših zaposlenih so deset odstotkov višje kot je republiško povprečje. Zaposleni dobijo tudi nagrado, če so uspešni in dosegajo cilje.« Bruto dodana vrednost na zaposlenega za leto 2014 znaša kar 95.000 EUR. V petih letih bo podjetje doseglo šestdeset odstotno rast in kot trenutno kaže, bodo ta rezultat dosegli še malce prej kot so načrtovali. »Ne želimo postati veliko, temveč ostati dobro in uspešno podjetje. Ker želimo ostati stabilni, bomo še naprej vlagali v razvoj,« o prihodnosti razmišlja Bogomir Strašek.

Boqomir Strašek, lastnik
Ime podjetja: KLS Ljubno d.o.o.
Število zaposlenih (2013): 208
Prihodki (2013): 27, 8 milijona evrov

 

Intervjuvanec:

Boqomir Strašek, lastnik in direktor

Povzetek

KLS v petih besedah: »Zanesljivost, kakovost, visoka storilnost, razvojna naravnanost, odgovornost do okolja in ljudi.«

O članku

Avtor/ica Mojca Emeršič

EY Slovenija, Associate Director, vodja svetovanja družinskim podjetjem

Mojca občuduje inovativnost in verjame v moč podjetniške Slovenije. Zanima jo izmenjava znanj in izkušenj ter vzpostavljanje pristnih odnosov s slovenskimi družinskimi podjetji.

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo