2 minutno branje 8. sep. 2020
Plezalec v steni

Ali je dobro definirano poslanstvo kjuč do uspeha

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

2 minutno branje 8. sep. 2020
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

Raziskave so pokazale, da je neopredeljeno poslanstvo (angleško purpose) podjetja eden od ključnih razlogov, zakaj večina družinskih podjetij ne preživi več kot tri generacije.

P
oslanstvo številnih družinskih podjetij je pogosto povezano s poslovno motivacijo in vrednotami ustanovitelja. Zato je v času rasti organizacije ključnega pomena, da znajo podjetja vključevati stališča naslednjih generacij. Če si družinsko podjetje prizadeva razvijati in sprejemati nove poglede, potem mora poslanstvo uspešno odražati stališča različnih generacij družine.

Ali se poslanstvo in dobiček vzajemno izključujeta, je v poslovnem okolju večno vprašanje, čeprav ugotovitve iz revije Harvard Business Review kažejo, da se navadno dopolnjujeta. Nedavna raziskava Corporate Purpose and Financial Performance je odkrila, da podjetja z jasno opredeljenim poslanstvom izraziteje vplivajo na poklicni uspeh in zadovoljstvo zaposlenih. To vodi v večjo zavzetost zaposlenih in zadržanje kadra – dve zelo pomembni vprašanji, s katerima se podjetja ukvarjajo danes.

Vendar pa poslanstva ni mogoče izraziti zgolj tako, da se ga zapiše v priročnik za zaposlene ali vključi v izjavo o namenu in vrednote podjetja. Če ima podjetje opredeljeno poslanstvo, mora to zelo jasno sporočati, kaj je v osrčju družinskega podjetja in kako si podjetje prizadeva za spremembe. Tako bo poslanstvo delovalo kot privlačna žariščna točka za sedanje in prihodnje zaposlene, poslovne partnerje ter druge deležnike.

Poleg oblikovanja jasnega poslanstva je velik izziv za podjetje tudi, kako poslanstvo povezati s poslovno strategijo in kako s poslanstvom učinkovito seznaniti svoje ključne deležnike – zaposlene. Uspeh je odvisen tudi od sposobnosti višjega vodstva za sodelovanje s srednjim vodstvom, kar predstavlja ključni komunikacijski kanal, ki povezuje poslovno strategijo in poslanstvo.

Raziskave so hkrati pokazale, da lahko notranje razvito in transparentno vodenje ustvari boljšo usklajenost s poslanstvom, pa tudi, da se lahko s skrbnim pristopom k postopkom v okviru združitev in prevzemov naslovi izzive, ki nastanejo ob združevanju različnih kultur ali vzpostavljanju razumevanja poslanstva.

Članek je bil izvirno objavljen kot uvodnik knjige Družinsko podjetništvo Slovenija 2019.

Povzetek

Poslanstvo številnih družinskih podjetij je pogosto povezano s poslovno motivacijo in vrednotami ustanovitelja. Raziskava Corporate Purpose and Financial Performance je odkrila, da podjetja z jasno opredeljenim poslanstvom izraziteje vplivajo na poklicni uspeh in zadovoljstvo zaposlenih. 

O članku

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo