2 minutno branje 21. dec. 2015
Vinogradi

Kakšne so značilnosti družinskega podjetništva v Sloveniji

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

2 minutno branje 21. dec. 2015
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

Dokumenti

  • Coming home or breaking free? (pdf)

  • Družinsko podjetništvo Značilnosti v Sloveniji (pdf)

Poročilo Družinsko podjetništvo – Značilnosti v Sloveniji je raziskava o značilnostih in dinamiki slovenskih družinskih podjetij ter njihovem pomenu za slovensko gospodarstvo.

V letu 2015 smo v sodelovanju s Katedro za podjetništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani opravili raziskavo med 360 slovenskimi družinskimi podjetji. Z raziskavo smo skušali prispevati k boljšemu razumevanju značilnosti in dinamike slovenskih družinskih podjetij ter k zavedanju njihove pomembnosti za slovensko gospodarstvo.

Raziskava je nedvoumno potrdila, da družinska podjetja predstavljajo večino podjetij v Sloveniji in so gonilna sila gospodarstva. Kot zanimivost lahko izpostavimo, da je na najvišjih managerskih položajih kar 38 odstotkov žensk, s čimer je odstotek žensk v primerjavi z deležem žensk v drugih podjetjih v Sloveniji tako rekoč v podvojen. Raziskava med drugim nudi tudi vpogled v vprašanje zaposlovanja vodilnih kadrov, ki ne izhajajo iz družine. Dejstvo je še, da je managerjem v družinskih podjetjih podjetništvo v krvi: pri nekaj več kot polovici managerjev/managerk je bil podjetnik njihov oče (54 %), v slabi četrtini je bila podjetnica mati (24 %).

Dokumenti

  • Prenesite poročilo Družinsko podjetništvo – Značilnosti v Sloveniji

Glavni poudarki raziskave

V 83 % strateške odločitve v družinskih podjetjih sprejemajo člani družine. V 71 % managerske odgovornosti nosita dva ali več člana družine. V 62 % sta v podjetje vključeni dve ali več generacij družine.

Porazdelitev družinskih podjetij po panogah

Družinska podjetja so predvsem mikro in mala podjetja z manj kot 50 zaposlenimi (95 %), skupnimi letnimi prihodki 4 mio EUR ali manj (87 %), so stara več kot 20 let (74 %) in delujejo v različnih panogah. Najpomembnejše med njimi so trgovina na drobno in na debelo (19 %), gradbeništvo (19 %) in proizvodnja industrijskih dobrin (17 %), dobro zastopana pa so tudi v drugih panogah.

Značilnosti managerjev družinskih podjetji

Večina managerjev družinskih podjetij je moških, izkušenih, večinskih lastnikov podjetja, z aktivno vlogo pri njegovi ustanovitvi. Velik delež managerjev družinskih podjetij ima starše s podjetniškimi izkušnjami, so odraščali v okolju družinskega podjetništva in imajo za vzornike podjetnike, vendar niso odraščali v pozitivnem gospodarskem okolju za podjetništvo.

Katera generacija vodi družinsko podjetje

Ključni elementi uspešnega prenosa družinskega podjetja na naslednjo generacijo so ocena zmožnosti, zgodnji začetek, zagotavljanje kontinuitete in pošteno ter enakopravno obravnavanje posameznikov.

Poudarki finančnih kazalnikov raziskave

Družinska podjetja predstavljajo pomemben prispevek k prodaji, dodani vrednosti in zaposlenosti v slovenskem gospodarstvu. Povprečno družinsko podjetje je imelo 2,54 mio EUR prihodkov, ustvarilo 0,77 mio EUR dodane vrednosti in imelo 20 zaposlenih.

Dokumenti

  • Prenesite poročilo Družinsko podjetništvo – Značilnosti v Sloveniji

Povzetek

V letu 2015 smo v sodelovanju s Katedro za podjetništvo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani opravili raziskavo med 360 slovenskimi družinskimi podjetji. Z raziskavo smo skušali prispevati k boljšemu razumevanju značilnosti in dinamike slovenskih družinskih podjetij ter k zavedanju njihove pomembnosti za slovensko gospodarstvo.

O članku

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo