9 minutno branje 8. jun. 2022
Varis Lendava at Managerski kongres 2017

VARIS Lendava: kakovost na kubik

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

9 minutno branje 8. jun. 2022
Povezane vsebine Družinsko podjetništvo

EY nagrado odličnosti za družinsko podjetje 2022 prejme VARIS Lendava

Družinsko podjetje VARIS Lendava je vodilni evropski specialist za razvoj in proizvodnjo gotovih kopalnic. Na leto jih naredijo od 4.000 do 4.500, v 40-letni zgodovini pa so jih proizvedli že več kot 100.000. V EY Slovenija smo jih prepoznali kot zgled in jim podelili nagrado odličnosti za družinsko podjetje 2022. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z nekdanjim direktorjem, sedanjim prokuristom in solastnikom Štefanom Sobočanom in z njegovo hčerko Sabino Sobočan, aktualno direktorico družbe ter solastnico.

Gospod Sobočan, kakšna je danes vaša vloga v podjetju? Na kaj ste, odkar ga vodi hči, še posebej ponosni?

Štefan: V VARIS-u delamo to, kar delamo, že od sedemdesetih let. Tečemo na dolge proge. Sam sem danes prokurist podjetja in solastnik četrtine podjetja. Sodelujem pri odločanju o kapitalskih oz. strateških naložbah, vodim določene projekte in se občasno po potrebi vključujem v reševanje specifičnih problemov. Ne morem se izogniti tudi srečanjem z že tradicionalnimi poslovnimi partnerji posebej v tujini, kjer imajo osebni kontakti še vedno svojo vrednoto.

Gospa Sobočan, baje ste se dolgo upirali, da bi delali v družinskem podjetju. Kaj vas je prepričalo? Kje so bili največji izzivi; kaj vas je še posebej pritegnilo?

Sabina: Oče se je pred upokojitvijo znašel pred težko odločitvijo – komu predati vajeti? O svojem nasledniku je imel več odprtih možnosti, vendar se je na koncu odločil zame. Prej nisem bila del podjetja, sicer sem po izobrazbi ekonomistka, a sem do takrat delala v reviziji. In se, če bi me vprašali kar nekaj let nazaj, iskreno nisem videla v podjetju. Mogoče je k temu pripomoglo tudi stereotipno dojemanje panoge gradbeništva kot 'moške' panoge. Ko me je oče vprašal, če bi se spopadla s tem izzivom, sem po premisleku vendarle rekla: da! Najprej sem se v VARIS-u zaposlila kot notranja revizorka, nato kot pomočnica direktorja in na koncu, januarja leta 2015, kot direktorica. Odločitev je bila v duhu mojega načela, ki ga zagovarjam tudi pri vodenju danes: besedna zveza ´se ne da´ ne obstaja. Da se! 

»Kakovost na kubik« je moto, po katerem se v VARIS Lendava ravnajo na vseh področjih.

Kako pomembni so vam odnosi – tako v podjetju kot v družini? Kako se ti prepletajo? Kakšne izzive prinašajo?

Štefan: Vodenje družbe VARIS zahteva delo tudi izven delovnega časa, težko je ob zaključku delovnega dneva oz. tedna preklopiti na privatno življenje. Pogosto, kljub temu, da smo v zasebnem življenju, beseda nanese na poslovne zadeve in jih predebatiramo, saj vsi živimo za VARIS. Strateške in vsebinske odločitve pa vseeno sprejemamo uradno v podjetju.

Sabina: Medosebni odnosi v delovnem okolju so zelo pomembni, umetnost jih je vzdrževati. Še toliko težje je, če je družina vpeta v podjetje. Zato je treba ves čas delati na odnosih, jih graditi, obvladovati in negovati – v družini in v podjetju. Usklajevanje družinskega in poslovnega življenja je zahtevno, še posebej v družinskem podjetju. Doma sem mama in partnerka, ne direktorica. Ima pa vsak kdaj slab dan, a takšne izzive s partnerjem Markom, ki je tudi del vodstvenega tima v VARIS-u, puščava doma. Profesionalnost je treba obdržati, domačih izzivov ne 'nosiva' v podjetje. Je pa pomembno zavedanje, da čeprav veliko delaš na odnosih, jih plemenitiš, včasih ne moreš vsem ugoditi. Vodenje VARIS-a prinaša raznolike izzive, tako na trgu kot tudi izzive, povezane z rastjo in spreminjanjem podjetja, nenazadnje tudi prenosom vodenja.
Najbolj ponosna sem na našo dinamično in hkrati trajnostno rast; na sodelavce, s katerimi rastemo. Pravijo, da ko podjetje podvoji število zaposlenih, postane drugo podjetje. VARIS se uvršča med slovenske gazele, rast je dinamična in visoka. To pomeni, da se je s povezovanjem v kolektivu treba sistematično in zavzeto ukvarjati in to štejem med naloge ali še bolje, odgovornost vodstva.
Moram poudariti, da je generacijski prenos vodenja verjetno eden najtežjih premikov v življenju družinskega podjetja. Ne le, da je prenos izveden uspešno, zaznamuje ga tudi preobrazba vodenja. Krmilo podjetja sem naravnala v sodoben pristop vključujočega vodenja z vzporednim opolnomočenjem vodstvene ekipe. Pomembne odločitve sprejemamo na kolegiju. V vodstvenem timu, ki skrbi za tekoče vodenje podjetja, sodeluje tudi moj partner, Marko Čuš. Ponosna sem, da družba pod mojim vodstvom še naprej dinamično raste. Prihodki so ob naraščajoči dodani vrednosti v letu 2021 presegli novo mejo: 33 milijonov evrov.

Prejeto nagrado krasijo ponos, poslanstvo in odgovornost. Ponos na to, da smo prepoznani kot odlični in trajnostni ter poslanstvo in odgovornost, da bomo taki še naprej. Do nas samih, naših družinskih članov in poslovnih partnerjev, do lokalnega okolja, znotraj katerega delujemo, nenazadnje pa tudi do slovenskega in globalnega gospodarstva ter družbe kot celote. Da za vse ustvarjamo boljši svet in gradimo odgovorno prihodnost.
Sabina Sobočan,
Direktorica

Moto podjetja je kakovost na kubik. Ste tudi SPIRIT-ovi ambasadorji slovenskega gospodarstva Green. Creative. Smart. Kako prepletate področji kakovosti in trajnosti? Kako ju povezujete z digitalizacijo?

Sabina: Obvladovanje kakovosti na vseh ravneh podjetja je eden naših ključnih strateških ciljev. Zavzetost za kakovost, ta je vtkana v vse, kar delamo. Tudi odgovornost je ena od naših petih korporativnih vrednot. Okoljska, pa tudi družbena odgovornost sta gradnika naše poslovne strategije in vsakoletnih gospodarskih načrtov. Trajnostno delovanje VARIS-a pa temelji na treh stebrih: skrbi za naravno okolje, za ljudi in skupnost, pa tudi za ekonomsko uspešno poslovanje. Brez slednjega trajnosti ni, zato moramo biti usmerjeni tudi v finančne kazalnike.
V podjetju veliko časa namenjamo trajnostni naravnanosti na vseh področjih, od uporabe trajnostnih materialov, ravnanja z odpadki in vodo, nenehno zmanjšujemo porabo energije in emisij, iz lastne sončne elektrarne pa pridobimo vso električno energije, potrebno za proizvodnjo. Pri izdelavi gotovih kopalnic uporabljamo in vgrajujemo materiale in opremo, ki zadovoljujemo najvišjim standardom trajnostne gradnje.
Smo v obdobju digitalne preobrazbe podjetja. To je bil eden naših glavnih gospodarskih ciljev. V letu 2022 bomo digitalizirali in povezali naše (proizvodne) procese.

Na tujih trgih ustvarite med 70 in 90 % prihodkov. Kakšni so vaši cilji za bližnjo prihodnost? 

Sabina: V zadnjih letih je bila med največjimi investicijami izgradnja nove proizvodne hale v velikosti 2400 m2, ki je bila zaključena lani. Prav tako smo lansko leto kupili zemljišče za skladiščenje naših polizdelkov, obnovili smo stare prostore, garderobe za zaposlene ter naredili razdelilnico hrane za zaposlene. Veliko smo in bomo še delali na organizacijski kulturi in internem komuniciranju z zaposlenimi.
Kot omenjeno je sedaj v ospredju digitalizacija poslovnih procesov in priprava strategije VARIS 2030. Blagovna znamka VARIS je v Sloveniji in tujini sinonim za najkakovostnejše gotove kopalnice, kar nas je pripeljalo do uveljavljenega dobavitelja in tako bo tudi v prihodnje. Podjetje vse bolj postaja tudi razvijalec tehnoloških rešitev za kupca. Glede na to, da je vsaka naša gotova kopalnica unikat in da tehnologija ter razvoj gresta v smeri digitalizacije, tudi mi postajamo razvijalec tehnoloških rešitev investitorju oz. kupcu, zato v zadnjih letih kupec od nas ne dobi samo gotove kopalnice, izdelane po njegovih načrtih, ampak prejme celovit servis od začetka projektiranja do končne gradnje; tudi po vgradnji ima na razpolago naš celoten servis. V raziskave in razvoj letno vložimo od 5 do 8 % prihodkov, imamo pa tudi svojo raziskovalno razvojno skupino, katere glavni cilj za naslednje dve leti je vpeljava inovativnih in trajnostnih rešitev ter ustvarjati nove trende pri gradnji z gotovimi kopalnicami. Eden naših strateških ciljev je tudi obvladovanje kakovosti na vseh ravneh podjetja – kakovost na kubik, kot rečemo v VARIS-u.

Doslej ste izdelali že 100.000 gotovih kopalnic. Kakšna bo ta številka čez 20 let? Kakšno bo takrat podjetje VARIS Lendava?

Sabina: Trenutno pripravljamo strategijo VARIS 2030. V njej opredeljujemo naše srednjeročne cilje in vizijo. Poudarek ne bo na ekstremni rasti produktivnosti, ampak na višji ravni kakovosti in inovativnosti izdelkov. Naši izdelki bodo še bolj trajnostni, ekološko bolj nesporni, poudarek bo na okolju prijaznih materialih in tehnologijah. Gotova kopalnica VARIS bo pametna, kar pomeni, da se bo iz enega mesta nastavljalo in kontroliralo dogajanje in parametri v kopalnici, kot so npr. temperatura, vlažnost, klima … Vsaka gotova kopalnica bo imel svoj »materialni potni list« iz katerega bo možno razbrati ogljični odtis ter s tem zagotovitev raznih okoljevarstvenih in trajnostnim standardom.

Danes je težko govorili o številu izdelanih gotovih kopalnic čez 20 let. VARIS bo imel svoje proizvodne kapacitete tudi drugje po svetu, saj želimo skrajšati transportne poti. Nenazadnje smo tudi sposobni prenesti znanje, know how. Na velikost in dejavnost proizvodnje v Sloveniji bo vplivala konkurenčnost Slovenije v Evropi in v svetu saj smo in bomo tudi v prihodnje orientirani na tuje trge. Prav tako bomo imeli še dodatne dejavnosti, saj želimo tveganje razpršiti.  

Naša želja je, da se bo ob omembi besede kopalnica vedelo, da je VARIS tisti, ki bo uresničil vsa pričakovanja in rešil vse izzive pri projektiranju, izgradnji, obnovi in rekonstrukciji kopalnice. Našo blagovno znamko si želimo zgraditi do te točke, da bo beseda VARIS postala sinonim za kakovost in soustvarjalce prihodnosti modularne gradnje. Želimo si, da bodo naše gotove kopalnice vgrajene v vsaj enem hotelu vsake svetovno znane hotelske verige po vsem svetu in da se nas bo ob tem povezovalo s kakovostjo, ki ji zaupajo najprestižnejše hotelske verige ter najboljša in največja gradbena podjetja, ki gradijo stanovanjske objekte, domove starejših, klinike, zapore itd. Še naprej se bomo razvijali kot družbeno odgovorno in trajnostno podjetje. Tudi skozi desetletje želimo obdržati in utrditi pozicijo vodilnega evropskega proizvajalca gotovih kopalnic. Vidimo se kot evropska multinacionalka.

Tretja generacija, vaši otroci, so sicer še osnovnošolci. Kako dojemajo podjetje – kot skupnost, kot nekaj, kar je del družine? Se morda že kaže kakšen interes zanj?

Sabina: Sinova sta res še osnovnošolca, a ju že od malega zanima, kaj delamo v VARIS-u. Podjetje je seveda del naše družine in del naših vsakodnevnih pogovorov nanese tudi na poslovne, službene teme. Ali se bosta videla znotraj VARIS-a, je zdaj še prezgodaj govoriti. Odločitev, kaj bosta dejansko študirala in počela v življenju, bova z Markom prepustila njima. Nič ne gre na silo. In iz lastnih izkušenj vem, da je celo dobro, da mladi prve delovne in karierne izkušnje nabirajo izven znanega, domačega okolja.

Kakšna spodbuda ali obveznost je EY nagrada odličnosti za družinsko podjetje 2022, ki ste jo prejeli? 

Sabina: Prejeto nagrado krasijo ponos, poslanstvo in odgovornost. Ponos na to, da smo prepoznani kot odlični in trajnostni ter poslanstvo in odgovornost, da bomo taki še naprej. Do nas samih, naših družinskih članov in poslovnih partnerjev, do lokalnega okolja, znotraj katerega delujemo, nenazadnje pa tudi do slovenskega in globalnega gospodarstva ter družbe kot celote. Da za vse ustvarjamo boljši svet in gradimo odgovorno prihodnost.

Povzetek

Vizija, rezultati in družinska kultura podjetja VARIS Lendava so EY Slovenija prepričali, da smo jim podelili EY nagrado odličnosti za družinsko podjetje 2022. V tem intervjuju z nami delijo svoj pristop in svoje načrte za prihodnost.

O članku

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Povezane vsebine Družinsko podjetništvo