5 minutno branje 11. nov. 2020

EY Globalno poročilo o integriteti 2020

Avtor/ica Vitja Gričar

EY Slovenija, Senior Manager, forenzika in integriteta poslovanja

Ponosen je na uspehe v primerih, nad katerimi so drugi že obupali, in uživa v preiskovanju primerov, ki kot vrh leden gore pod sabo skrivajo obsežnejše kršitve.

5 minutno branje 11. nov. 2020

 

V
EY vsake dve leti vsake dve leti izvedemo globalno raziskavo s področja integritete poslovanja. V Global integrity report 2020 je dan poseben poudarek, kako pandemija COVID-19 vpliva na povišana tveganja zlorab.

EY Globalno poročilo o integriteti 2020

Trenutek resnice o korporativni integriteti?

 

Prenesite celotno poročilo v angleščini

Poročilo obravnava tri izzive, pred katerimi stojijo gospodarske družbe z vidika integritete poslovanja, in sicer:

 • vedenje posameznikov;
 • upravljanje odnosov s tretjimi osebami in
 • integriteta podatkov.

Z vidika tveganj, ki jih za integriteto poslovanja predstavlja trenutna pandemija, je Andrew Gordon, vodja Forenzičnih storitev in storitev integritete poslovanja EY, zapisal, da predstavlja »COVID 19 test za integriteto poslovanja. Tisti, ki bodo test uspešno prestali se bodo razlikovali od drugih. Tisti, ki jim bo spodletelo, bodo po zaključku krize klicani na odgovornost, tako s strani vlad, regulatornih organov, družbenikov, strank, kot tudi širše javnosti«. 

Kar 95% vprašanih potrjuje splošno sprejeto prepričanje, da je integriteta poslovanja za družbo pomembna in 98% se jih strinja, da je takšen način poslovanja za družbo koristen. Z vidika koristi, ki jih ima integriteta poslovanja za družbo je bil izpostavljen ugled podjetja, privabljanje novih stran in ohranjanje dobrih kadrov. 

Integriteta poslovanja se še vedno v veliki meri povezuje s skladnostjo poslovanja z veljavno zakonodajo in drugimi pravili. V EY verjamemo, da je integriteta veliko več kot samo spoštovanje zakonodaje in pravil. Integriteta družbe se odraža v neomajni zavezi, da delate tisto, kar ste sporočili, da boste storili. Pomeni ravnati prav, ker je tako prav in ne ker tako predpisujejo pravila. Mogoče celo najpomembnejše, integriteta vzbuja zaupanje. Integriteta poslovanja zato družbam zelo koristi v času premagovanja kriz, ne le da krizo preživijo, ampak da so po krizi še uspešnejša.

 

 

Kriza razkrije slabosti družb in postavlja pod drobnogled njihovo ravnanje. V poročilu so izpostavljena tri področja:

 • 1. Utrjevanje korporativne integritete

  Kot smo že opozorili v sami definiciji integritete, ni zadosti, da družbe izpostavijo integriteto, kot vrednoto v politiki družbe in drugih aktih, ampak morajo ravnanje zaposlenih odsevati takšne zaveze. Integriteta naj postane lastnost vsakega zaposlenega. Zaposleni so tisti, ki predstavljajo vrednote družbe navzven. V raziskavi je skoraj 30% vprašanih odgovorilo, da bi bili pripravljeni ravnati neetično, da bi izboljšali svojo karierno pot in plačilo. Kriza predstavlja dodaten pritisk na etično ravnanje z vidika zahtev po zmanjšanju plačil in odpuščanj zaposlenih.

 • 2. Krepitev zaupanja s tretjimi osebami

  Meje med družbo in dobavitelji, podizvajalci, agenti, posredniki, svetovalci in ostalimi tretjimi osebami so vse bolj zabrisane. Takšna vpetost tretjih oseb predstavlja tveganje za integriteto poslovanja družbe. Vsled tega je zelo pomembno, da odnosi s tretjimi osebami temeljijo na integriteti. Odnosi, ki krepijo zaupanje s tretjimi osebami predstavljajo znatno manjše tveganje, kot izključno transakcijski odnosi. Samo 34% vprašanih je odgovorilo, da so popolnoma prepričani, da tretje osebe, s katerimi so v poslovnem odnosu, ravnajo skladno z integriteto poslovanja. Kriza je sprožila prekinitve odnosov s tretjimi osebami in spremembe v distribucijskih verigah. Novi partnerji, ki imajo lahko drugačno kulturo poslovanja, predstavljajo povišano tveganje za družbe.

 • 3. Integriteta podatkov

  Uporaba sodobnih tehnologij ponuja številne priložnosti in prednosti na trgu. S tega vidika integriteta pri upravljanju s podatki stopa vse bolj v ospredje. Uporaba tehnologij in postopkov terja od organizacij, da izvedejo ustrezno oceno tveganja in implementacijo notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da takšna uporaba podatkov ne predstavlja etičnih in pravnih tveganj. Z vidika implementacije notranjih kontrol bode v oči podatek, da je 59% vprašanih odgovorilo, da zaposleni niso imeli usposabljanja s področja zasebnosti podatkov, kot npr. vsebine Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR). Pandemija je bistveno povečala delo od doma, kar predstavlja povečano tveganje kibernetske varnosti in zlorab podatkov. Prav zato so prekinitve normalnih delovnih procesov bile označene kot povečano tveganje neetičnih praks.

Kako lahko pri EY pomagamo pri vzpostaviti integritete poslovanja?

Utrjevanje korporativne integritete 

 • Opravimo pregled obstoječega modela skladnosti poslovanja in pripravimo priporočila za izboljšanje
 • Pripravimo register tveganj poslovnih zlorab
 • Sodelujemo pri pripravi in implementaciji notranjih kontrol
 • Vzpostavimo kanala za sporočanje prevar in izvedemo usposabljanje strokovnih kadrov za preverjanje prijav
 • Izvedemo usposabljanje zaposlenih s področja zlorab prilagojeno na dejavnost in trge, na katerih nastopa družba

Krepitev zaupanja s tretjimi osebami

 • Opravimo hitri pregled tretjih oseb in pripravimo analizo tveganj poslovnih zlorab
 • Sodelujemo pri pripravi ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Sodelujemo pri skrbnih pregledih z vidika tveganj neetičnih in nezakonitih praks

Utrjevanje korporativne integritete

 • Izvedemo obnovitvena usposabljanja zaposlenih s področja integritete in varstva osebnih podatkov
 • Pripravimo analizo tveganj skladnosti poslovanja z vidika varstva osebnih podatkov
 • Sodelujemo pri pripravi in implementaciji ukrepov za skladnost poslovanja

Več člankov, ki so nastali na podlagi EY poročila o integriteti 2020, lahko v angleščini preberete tukaj .

EY Global Integrity Report 2020

Trenutek resnice o korporativni integriteti?

 

Prenesite celotno poročilo v angleščini

Povzetek

EY vsake dve leti izvaja raziskave in izdaja poročila s področja integritete poslovanja. Poročilo 2020 se ukvarja s področje integritete poslovanja, pri slednjem pa je dan poseben poudarek, kako pandemija COVID-19 vpliva na povišana tveganja zlorab.

O članku

Avtor/ica Vitja Gričar

EY Slovenija, Senior Manager, forenzika in integriteta poslovanja

Ponosen je na uspehe v primerih, nad katerimi so drugi že obupali, in uživa v preiskovanju primerov, ki kot vrh leden gore pod sabo skrivajo obsežnejše kršitve.