Novica

30. mar. 2020

V spreminjajočih se razmerah podjetja prilagajajo strategije

Ljubljana, 30. marec 2020. Najnovejša raziskava EY Capital Confidence Barometer kaže, kako se podjetja spopadanjo s kriznimi razmerami na trgu in kako vidijo prihodnost.

Kontakt za medije
EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

  • 73% vodij globalnih podjetij pričakuje, da bo imela epidemija COVID-19 velik vpliv na globalno gospodarstvo
  • Več kot polovica (52%) podjetij je morala prilagoditi delovanje zaradi motenj v dobavni verigi
  • 54% vprašanih pričakuje daljše obdobje počasnega gospodarskega okrevanja, ki se bo zavleklo v leto 2021
  • Podjetja se osredotočajo na prihodnost po krizi ter načrtujejo združitve in prevzeme

Kot je pokazala 22. raziskava o stanju na trgu EY Global Capital Confidence Barometer - CCB22 (pdf, 473 KB), je glavni izziv, s katerim se trenutno soočajo voditelji podjetij, vpliv epidemije COVID-19 na dobavne verige, prihodke in dobičkonosnost. Razporejanje kapitala in načrte, povezane z združitvami in prevzemi, podjetja prilagajajo z mislijo na svet po koncu krize.

Skoraj tri četrtine (73 %) od več kot 2900 sodelujočih v raziskavi CCB22 pričakuje, da bo COVID-19 imel velik vpliv na globalno gospodarstvo, predvsem zaradi prekinitev dobavnih verig ter zmanjšanja potrošnje. V odgovor na šibkosti dobavnih verig, ki so se pokazale med epidemijo COVID-19, podjetja pregledujejo in spreminjajo obstoječe dobavne verige (52 %) ter investirajo v hitrejšo avtomatizacijo (41 %).

Že pred začetkom krize je skoraj polovica podjetij (49 %) poročala, da je njihova stopnja dobička enaka ali nižja kot pred dvema letoma, zdaj pa se velika večina podjetij (95 %) pripravlja na upočasnitev globalne ekonomije, kar bo še bolj negativno vplivalo na stopnjo dobička.

Steve Krouskos, Vice Chair za transakcijske storitve v EY Global, pravi:

»Najbolj zaskrbljujoč vidik so posledice za posameznike, ki jim grozita tako zdravstvena kot ekonomska kriza. Ob soočanju z vplivi krize COVID-19  vodje podjetij med ključne prioritete postavljajo tudi ohranjanje delovnih mest in odzivanje na krizo na trgu delovne sile.«

Priprave na prihodnost in okrevanje po krizi

Raziskava CCB22 kaže, da so številna podjetja (72 %) že začela vpeljevati številne spremembe, s katerimi želijo doseči svoje cilje. Veliko podjetij (72 %) načrtuje tudi redne preglede strategij in portfeljev. Voditelji podjetij pravijo, da se bodo, ko se bo situacija nekoliko umirila, osredotočili na investicije v digitalne tehnologije (43 %) in na prerazporeditev kapitala v svojih portfeljih (42 %).

Poleg soočanja s trenutnimi izzivi krize pa podjetja gledajo tudi v prihodnost in načrtujejo okrevanje. Več kot polovica sodelujočih v raziskavi (54 %) pričakuje daljše obdobje počasnega okrevanja, ki se bo zavleklo v leto 2021, 38 % sodelujočih pričakuje, da se bodo razmere normalizirale že v tretji četrtini letošnjega leta, le 8 % pa jih pričakuje daljše obdobje recesije in ponoven zagon gospodarstva v letu 2022.

Steve Krouskos dodaja:

»Trenutno so bili vodje podjetij prisiljeni ustaviti ali upočasniti svoje načrte za preoblikovanje podjetij. Ko se bo stanje normaliziralo in se bo izvajanje teh načrtov spet zagnalo - morda celo z več energije - se bodo morala podjetja biti sposobna hitro prilagoditi, če bodo dolgoročno želela ustvarjati dodano vrednost.«

O raziskavi

Raziskava EY Global Confidence Barometer ugotavlja, kako voditelji podjetij vidijo prihodnost gospodarstva in kakšne ukrepe sprejemajo za svoja podjetja. Med 4. februarjem in 26. marcem je podjetje Thought Leadership Consulting za EY anketiralo več kot 2900 voditeljev podjetij v 46 državah (izvršni direktorji, finančni direktorji in zaposleni na drugih najvišjih vodilnih položajih so predstavljali 72 % sodelujočih).

O EY

EY Slovenija je vodilno podjetje na področju storitev dajanja zagotovil, davčnih storitev in transakcijskih storitev, ki deluje v okviru mreže EY. Naše storitve in inovativna razmišljanja pomagajo krepiti zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. V naših zaposlenih spodbujamo voditeljske veščine, da nam lahko s skupinskim delom pomagajo izpolniti vse naše obljube. Tako gradimo boljše okolje za naše zaposlene, stranke in skupnosti, v katerih delujemo.