Novica

23. feb. 2023

Zeleni pogovor o vlogi revizorjev pri poročanju o trajnostnosti

Obveznosti poročanja po EU Direktivi glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD), vloga revizorjev in obveznosti zagotovil

Kontakt za medije
EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

Prispevali so
Povezane vsebine Trajnost

Darja Virjent, EY managerka za trajnostni razvoj, je v Zelenem pogovoru za CER Partnerstvo za trajnostni razvoj govorila govorila o novi EU Direktivi glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD), obveznostih poročanja, ki jih prinaša, vlogi revizorjev in obveznostih zagotovil.

Povedala je, da bo Direktiva, katere namen je vlagateljem in drugim deležnikom omogočiti dostop do informacij, ki jih potrebujejo za oceno naložbenih tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in drugih trajnostnih vidikov, v Sloveniji veljala za okrog 500 podjetij: »To so velika podjetja, za katere že velja Direktiva o nefinančnem poročanju (NFDR), velika podjetja, za katere NFRD še ne velja, ter srednja in mala podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi.«

Odvisno od okoliščino bodo podjetja morala prvič poročati za leto 2024, 2025 ali 2026, vendar: »Izkušnje iz prakse kažejo, da je koristno, da podjetja ne čakajo na uveljavitev zakonodajnih zahtev, temveč se že danes pripravljajo v smeri, kot da se bo za poročanje informacij o trajnosti zahtevala enaka zanesljivost kot za finančno poročanje.«

Direktiva zahteva tudi revizijo predstavljenih informacij o trajnosti: »Revizorji bomo tako po strokovni presoji poročanih informacij o trajnostnih dejavnikih podali naše zagotovilo o tem, da predstavljene informacije ne vsebujejo pomembnih napačnih navedb.«

Celoten intervju si lahko preberete tukaj, na strani CER Partnerstva za trajnostni razvoj.

O EY Trajnostnih storitvah

EY nudi storitve na področju trajnostnega razvoja ter okolja, družbe in upravljanja (ESG), ki s katerim našim strankam pomagamo ustvarjati dodano vrednost za podjetja, zaposlene, družbo in okolje. S poglobljenim strokovnim in tehničnim znanjem podjetjem pomagamo nasloviti različna poslovna vprašanja s področja trajnostnega razvoja, kot so razvoj poslovne strategije, vzpostavitev trajnostnega poročanja in druge storitve, povezane s podnebnimi spremembami in trajnostjo, prilagojene potrebam posameznih podjetij. Tako jim pomagamo, da z zavezanostjo trajnostnosti rastejo tudi sama, s čimer pomagamo ustvarjati dodano vrednost za vse deležnike in sledimo našemu poslanstvu – grajenju boljšega poslovnega sveta.