Portretna fotografija Mojce Lukač

Mojca Lukač

EY Slovenija, Director, davčne storitve, osebno davčno svetovanje

Kadar ne skrbi za osebne davke svojih strank, se z družino najraje potepa po svetu.

Glavna področja Davki
Pisarna Ljubljana, SI

Mojca je Senior Manager na davčnem oddelku v EY Slovenija.EY Slovenija se je pridružila leta 2005.

Njeno glavno področje so multinacionalne stranke in njihov človeški kapital. Specializirana je za področje osebnih davkov, socialnih prispevkov in imigracije ter svetovanja s področja kadrovskih funkcij. Svetuje domačim in tujim podjetjem tako glede domače kot tudi evropske zakonodaje, kot so razne uredbe s področja sociale, dela itd.

Mojca je sodelovala z večjimi svetovalnimi podjetji, ki so med drugim vključevala strukturiranje napotitev, in je bila del skrbnih pregledov, kjer je preverjala predvsem morebitno problematiko z vidika osebnih davkov in kadrov — zaposlovanje, zadrževanje delovne sile, motivacija, nagrajevanje in podobno.

Bila je tudi del skupin, ki so Ministrstvu za finance in Generalnemu finančnem uradu svetovale o ustreznih obravnavah dohodkov, poenostavljanju postopkov ter njihovem pravilnem poročanju.

Kako Mojca gradi boljše poslovno okolje

Mojca h gradnji boljšega poslovnega okolja pripomore s svetovanjem domačim in tujim podjetjem na področju osebnih davkov, socialnih prispevkov, imigracije ter stalno spreminjajoče se kadrovske funkcije. Med drugim svetuje tudi mednarodnim napotenim delavcem pri njihovih vsakodnevnih davčnih zadevah, kot so urejanje davčnih statusov, priprave mesečnih/letnih napovedi, obravnava osebnih dohodkov, ter mednarodnim podjetjem, na primer pri pripravi politik za mobilne in projektne delavce, oblikovanju kadrovskih funkcij, pregledu s področja učinkovitosti kadrovskih funkcij, skrbnem pregledu itd.

Stopite v stik z Mojco