Portretna fotografija Sanje Košir Nikašinović

Sanja Košir Nikašinović

EY Slovenija, storitve dajanja zagotovil, Local PPD, Regulatory Partner, Local Independence Partner

Ko Sanja zapre vrata pisarne, svoj prosti čas najraje preživlja z družino. Vzame si tudi čas za smučanje, potovanje in druženje s prijatelji z vsega sveta.

Sanja je partnerica in vodja storitev dajanja zagotovil v EY Slovenija.Pridružila sem nam je leta 2012.

Je pooblaščena revizorka in od januarja 2013 tudi izvoljena članica Sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg slovenščine tekoče obvlada angleški, ruski in hrvaški jezik, pogovorno pa tudi nemški in italijanski.

Ima tudi obsežne panožne izkušnje na področju industrijske in široke potrošnje, maloprodaje, telekomunikacij, farmacije, naftnega in plinskega sektorja, neprofitnih organizacij in drugih panog.

Prvih petnajst let svoje kariere je preživela en družb skupine Big4, kjer je leta 2004 postala partnerica. Med letoma 2007 in 2012 je najprej delovala kot vodja revizijskega poslovanja, pozneje pa kot vodja revizije za Kazahstan in osrednjo Azijo.

Kako Sanja gradi boljše poslovno okolje

Sanja h gradnji boljšega poslovnega okolja pripomore z izvajanjem revizijskih storitev za številne domače in mednarodne družbe, ki poslujejo v različnih sektorjih, kot so telekomunikacije, farmacija, izdelki široke in industrijske potrošnje ter avtomobilska industrija.

Kot ključna revizijska partnerica vodi revizije številnih subjektov javnega interesa, pri čemer s svojo skrbnostjo in zavzetostjo za visoko kakovost izvedenih revizij pripomore h krepitvi zaupanja v kapitalske trge.

Stopite v stik s Sanjo