5 minutno branje 29. maj 2019
Skupina ljudi, ki ploska z rokami v zraku

Kako izboljšati rast s pomočjo podatkov in tehnologije

Avtor/ica Tony Qui

EY Global Transaction Advisory Services, Chief Innovation Officer

Navdušen inovator in vodja na področju digitalnih tehnologij, ki v podjetja vnaša spremembe in jih pomaga pri rasti z M&A, partnerstvi in skupnimi podjetji. Povezuje velika in zagonska podjetja. Ponosen oče dveh otrok.

5 minutno branje 29. maj 2019

Podatki so prava zagonetka. Lahko vam dajo več moči ali pa vas omejijo. V kombinaciji s človeškim vpogledom lahko tehnološke rešitve privedejo do revolucionarnih in transformativnih strategij.

Podatki so hkrati blagoslov in prekletstvo. Lahko spodbujajo rast ali pa zavirajo sprejemanje odločitev. Predstavljajte si naslednji scenarij — vodite podjetje v maloprodajnem sektorju, ki mu je do zdaj na konvencionalnem tržišču šlo kar dobro. Vendar v vaši panogi vse pogosteje opažate, da konkurenti delujejo na inovativne in nekonvencionalne načine, saj sledijo spreminjajočim se navadam potrošnikov. Podjetja, ki so nekoč zasedala na sosednja ozemlja, zdaj posegajo po vašem dvorišču. Kako se boste na to odzvali in na katerih vpogledih bi morali temeljiti vaše naslednje strateške odločitve. Ali imate vse informacije, potrebne za oblikovanje teh vpogledov? Katere druge podatke še potrebujete?

Podatkovna pokrajina je neizmerno obsežna. Podatki nastajajo z bliskovito hitrostjo in nič ne kaže, da se bo njihova hitrost upočasnila. Vsak dan nastane približno 2,5 kvintilijonov bajtov podatkov. Če za primerjavo vzamemo čisto vsako knjigo, ki obstaja na našem planetu, v njih najdemo le 6 % celotne količine kadarkoli ustvarjenih podatkov.

Zaradi hitrosti, s katero prihaja do novih pretresov na trgu, se morajo podjetja prilagajati hitreje kot kdaj koli prej, če želijo doseči vodilni položaj. Tradicionalne interne strategije vlaganja ne prinašajo vedno dovolj velikega donosa, zato v številnih podjetjih prihaja do razprav o tem, ali je bolje nakupovati ali graditi. Naj nadaljujejo z vlaganji v organsko rast, ki bo morda počasnejša, ali naj vlagajo v inovacije, potrebne za pospešeno rast? Večina podjetij (74 %, sodeč po raziskavi, ki jo izvedel EY ) se sedaj odloča za anorgansko rast prek združitev in prevzemov , skupnih podjetij, partnerstev ali zavezništev.

Podatki nastajajo neusmiljeno hitro , zato podjetja lahko hitro zasuje plazu podatkov. Vseeno pa nam je nedavni raziskavi 41 % glavnih finančnih direktorjev zaupalo, da je pomanjkanje podatkov glavna ovira pri optimalnem dodeljevanju kapitala, kar je jasen znak, da bo potrebnega še veliko dela, preden bodo podjetjem na voljo pravi podatki, na katerih bodo lahko gradila svoje strateške odločitve.

Tista podjetja, ki so v koraku s časom, že pridobivajo konkurenčno prednost, saj se učijo, kako lahko z zbiranjem, analiziranjem in interpretiranjem podatkov izboljšajo svoje strategije rasti. Vendar so takšna podjetja prej izjema kot pravilo. Kako lahko torej se torej lahko še več podjetij priklopi na tehnologijo in tako izboljša svojo strategijo rasti?

Tehnološke rešitve, ki ustrezajo pričakovanjem strank

Z večanjem obsega in hitrosti sprememb in pretresov trga se veča tudi potreba po hitrih strategijah za preoblikovanje podjetij. Kot smo videli, so ena od pogostih rešitev združevanja in prevzemi, vendar se tudi ti spreminjajo, saj podjetja od strokovnjakov za sklepanje poslov pričakujejo, da bodo uporabili najnovejše tehnologije za povečanje učinkovitost in ustvarjanje vrednost v celotnem življenjskem ciklu združitve ali prevzema:

     
  • Od strategije – omogočanje anorganske rasti z učinkovitim vnaprejšnjim opredeljevanjem ciljnih podjetij, s katerimi bi radi sodelovali, v katera bi radi vlagali ali ki bi jih radi pridobili.
  • Prek marljivosti – pridobivanje boljšega vpogleda in omogočanje boljšega položaja za oceno podjetja in pogajanje o dogovoru.
  • Do izvedbe , kjer tehnologija omogoča zagotavljanje dejanske vrednosti strategij za združevanja in prevzeme.

Ekipe oddelka za transakcijske storitve v EY so razvile širok nabor ciljnih orodij, ki so posebej prilagojena vsaki od faz življenjskega cikla združevanja in prevzemov in našim strankam pomagajo iz poplave podatkov pomagajo izluščiti pomembne informacije. Orodja v paketu EY Connected Capital Technologies podatke sprejmejo, jih obdelajo in uporabijo analitiko in umetno inteligenco za pridobivanje uporabnih podatkovnih točk, na podlagi katerih lahko stranke delujejo v skladu s svojimi strateškimi cilji. Oglejmo si, to deluje v strateški fazi življenjskega cikla združevanja ali prevzema.

Boljši vpogled omogoča boljšo strateško rast

 

Optimalno strategijo rasti lahko pripravite le s celovitim razumevanjem ekosistemov, v katerih delujete. Podjetja ne delujejo več le v enem ekosistemu, saj morajo upoštevati tudi ekosisteme dobaviteljev (in dobaviteljevih dobaviteljev) ter strank (in strankinih strank). Družbe, ki  bodo znale razmišljati v okviru ekosistemov , bodo v tej transformativni dobi vse bolj uspešne.

Tako razmišljanje ni preprosto. Že za razumevanje ekosistemov le treh ciljih sovlagateljev, je včasih treba raziskati številna dodatna podjetja. Res jasno sliko pa lahko dosežemo le z uporabo tehnologije in velikih podatkov.

EY Embryonics je eno od pomembnih orodji v paketu EY Connected Capital Technologies , ki smo ga razvili, da bi strankam pomagali opredeliti hitro strategijo anorganske rasti s pomočjo združevanja, prevzemov in partnerstev. Omogoča enotni globalni pregled poslovne pokrajine in zajema javna, zasebna in zagonska podjetja. S predelavo milijonov podatkovnih točk, od strukturiranih in nestrukturiranih zapisov javnih in zasebnih podjetij do časopisnih člankov, podatkov o patentih in vsebine socialnih omrežij, vam ekosisteme vedno izriše v njihovi najnovejši obliki . Milijoni transakcij v zadnjih 20 letih — vključno z združitvami, prevzemi, skupnimi podjetji, investicijami, partnerstvi in strateškimi koalicijami — prikazujejo odnose med tradicionalnimi in inovativnimi podjetji in tako omogočajo edinstveno razumevanje strategij, sprejemanja novih razvojnih tehnologij in konvergence sektorja.

Vrnimo se za trenutek ki tistemu izmišljenemu maloprodajnemu podjetju, o katerem smo govorili na začetku. Predstavljajte si, da je to vaše podjetje in da ste se odločili uporabiti orodje EY Embryonic, ki vam bo zagotovil celovit pregled ekosistemov, del katerih ste vi vaša vrednostna veriga. Vidite, da vaši tekmeci vse več vlagajo v tehnološka zagonska podjetja in oblikujejo vse močnejša zavezništva z infrastrukturnimi partnerji. Morda to počnejo zato, da bi lahko med prvimi začeli uporabljati nove načine plačevanja, ki bolje ustrezajo življenjskemu slogu njihovih strank, ali pa zato, da dobili dostop do inovativnih tehnoloških platform za upravljanje odnosov s strankami. Zdaj ste v prednosti vi, saj vidite, kje poteka največ naložb in odprodaj in kam pametni vlagajo denar. Na podlagi tega vpogleda lahko najdete tarče za potencialne prevzeme in vedno ostanete korak pred drugimi.

 

Z orodjem EY Embryonic so našim svetovalcem na voljo številni načini za pomoč strankam pri reševanju najbolj perečih vprašanj, ki so bistvena za razvoj in izpopolnjevanje njihove strategije za rast. S pripravo načrta ciljnih podjetji, s katerimi se želijo povezati,, ki so pogosto zagonska podjetja in podjetja, ki na trgu povzročajo pretrese, lahko prehitijo te pretrese in hkrati tudi konkurenco.

Prožen, prilagojen in sodelovalen pristop

Nove tehnologije mora spremljati tudi prilagodljivost. V EY oddelku za transakcijske storitve ne gradimo okornih zalednih sistemov, kot so denimo orodja ERP, ampak pripravljamo okretne storitve, ki so prilagojene potrebam strank in zavite v sodelovanju z njimi.

Verjamemo, da bi morali podatki predstavljati biti del rešitve, in ne del problema — blagoslov, ne prekletstvo. Samo pomislite — od približno 2,5 kvintilijonov bajtov podatkov, ki so ustvarjeni vsak dan, jih manj kot 1 % analiziramo in v celoti izkoristimo. Predstavljajte si, kaj vse bi lahko vaše podjetje doseglo, če bi znali uporabiti le nekaj odstotkov teh dragocenih podatkov več? Možnosti so neskončne.

Naši svetovalci s pomočjo kapitalskih tehnologij, povezanih v naš sistem Connected Capital Technologies, družbam pomagajo, da svoje podatke pretvorijo v strateške vpoglede, ki vodijo do dejanj. To lahko dosežejo podatki, ki jih poganja energija in vodijo ljudje.

Povzetek

Hiter tempo sprememb pomeni, da so podatki povsod, njihovo število pa hitro narašča. Podjetja morajo slediti hitremu tempu sprememb, da ne zaostanejo. Skozi to podatkovno minsko polje nas lahko varno vodi tehnologija. V kombinaciji z vpogledi naših svetovalcev lahko podatki vodjem podjetji služijo kot smerokaz za sprejemanje informiranih odločitev o prihodnosti njihovega podjetja.

O članku

Avtor/ica Tony Qui

EY Global Transaction Advisory Services, Chief Innovation Officer

Navdušen inovator in vodja na področju digitalnih tehnologij, ki v podjetja vnaša spremembe in jih pomaga pri rasti z M&A, partnerstvi in skupnimi podjetji. Povezuje velika in zagonska podjetja. Ponosen oče dveh otrok.