3 minutno branje 3. dec. 2021
Dekle riše pisane rože

Gen Z: Generacija svetle prihodnosti?

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve

3 minutno branje 3. dec. 2021

Generacija Z je drugačna. Ne pusti se uokviriti in popredalčkati ter pod vprašaj postavlja zakoreninjene poglede na svet.

G
Generacija Z spreminja družbene paradigme ter postavlja nove definicije aktivizma, dobrobiti in uspeha. Pripadniki generacije Z odraščajo ter postajajo delavci, potrošniki, volivci ter prihodnji voditelji, s tem pa njihovi pogledi postajajo vse pomembnejši tudi za podjetja. Organizacije, ki želijo predvideti prihajajoče trende, morajo znati pogledati skozi oči prihajajoče generacije.

Vsaka generacija doživi trenutek, ki jo izoblikuje. Generacijo Z je ključno izoblikovalo leto 2020, ko se je svet soočil z najhujšo zdravstveno krizo sodobnega časa ravno v ključnem trenutku njihovega odraščanja. Globalna pandemija je z zapiranjem šol, karantenami in socialnim distanciranjem pod vprašaj postavila vse obstoječe predpostavke. Predstavniki generacije Z so se morali spopasti z izzivi na področju mentalnega zdravja, poskušali so postati boljši zavezniki v boju za pravice različnih družbenih skupin in skozi obdobja negotovosti so ponovno odkrivali svoje poslanstvo.

Generacija aktivistov

Tako kot vse generacije pred njo, tudi generacija Z združuje najrazličnejše posameznike. Vseeno pa lahko opazimo določene trende, med katerimi še posebej izstopa aktivizem. Pripadniki generacije Z se kot aktivisti udejstvujejo na številnih področjih, med katerimi prevladujejo podnebne spremembe, trajnostni razvoj ter boj za enakopravno družbo.

Drug, manj pozitiven trend je vse večja prisotnost stresa, anksioznosti in depresije, ki pestijo pripadnike generacije Z. V primerjavi z drugimi generacijami so sicer bolj pripravljeni poiskati pomoč, vendar bo v boju s to tiho epidemijo potrebnega še veliko dela.

Pripadniki generacije Z se tudi manj ozirajo na družbena pričakovanja. Iskanje poslanstva jih ob želji po pristnosti in pragmatičnem pogledu na vse pogosto vodi po povsem drugačnih, nekonvencionalnih poteh.

Organizacije, ki želijo predvideti prihajajoče trende, morajo znati pogledati skozi oči prihajajoče generacije.

Kaj se lahko podjetja naučijo od generacije Z?

Ko je EY Think Tank EYQ pripadnike generacije Z vprašal, kaj bi sporočili vodjem podjetij, so odločno zahtevali, da na prvo mesto postavijo ljudi in planet. Podjetja, ki želijo najti načine za rast v svetu po pandemiji, bodo morala upoštevati tudi pričakovanja generacije Z ter dobrobit strank, zaposlenih in okolja postaviti pred dobiček.

Pokazati bodo morala, da jim je resnično mar za okolje. Mnoga podjetja na trajnostne ukrepe še vedno gledajo kot na obveznost, namesto da bi se osredotočila na priložnosti, ki jih prinaša zelena prihodnost.

Poleg iskrene zavezanosti trajnostnemu delovanju, generacija Z od podjetij, za katera delajo in od katerih kupujejo, zahteva tudi iskrena prizadevanja za odpravo družbenih neenakosti. Pri tem je najbolj pomemben transparentnost glede morebitnih trenutnih pomanjkljivosti in iskanja poti za njihovo odpravo.

Morda najpomembnejša lastnost, ki jo bodo podjetja potrebovala v prihodnje, pa je sposobnost hitrega prilagajanja. Svet se bo spreminjal vse hitreje in s tem tudi pričakovanja strank, ki jih bo pomembno sooblikovala generacija Z. Le podjetja, ki bodo dovolj drzna in dovolj hitra, da jim sledijo, lahko računajo na uspeh.

Povzetek

Generacija Z je generacija prihodnosti, ki je ni strah pod vprašaj postaviti vseh konvencionalnih predpostavk, tudi v poslovnem svetu.

O članku

Avtor/ica EY Slovenija

Multidisciplinarna organizacija, ki nudi poslovne storitve