Porträttbild av Krister Skålberg
I dag är alla företag mer eller mindre beroende av ny teknik för att bättre kunna möta konkurrensen.

Krister Skålberg

Senior rådgivare, Tech, Media & Telecom, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Fokuserar på strategi och operationell rådgivning i samband med förvärv, avyttringar och sammanslagningar. Passionerad ”tekniknörd”. Arbetar främst med kunder inom TMT-sektorn.

Krister Skålberg är partner inom strategi och transaktioner på EY:s kontor i Stockholm och fokuserar på strategi och operationella frågor inom TMT-sektorn.

Under de senaste fem åren har Krister byggt upp ett teknikteam inom EY:s strategi och transaktioner i Norden. Han har lett åtskilliga uppdrag inom strategiska och operationella områden, så som IT/Technology Due Diligence, och Commercial Due Diligence. Krister har också lett flera integrations- och separationsprojekt.

Krister har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Så bidrar Krister till a better working world

Ny teknologi tränger allt djupare in i alla branscher. I dag är alla företag mer eller mindre beroende av ny teknik för att bättre kunna möta konkurrensen, både vad gäller kunderbjudande och hur de bedriver sin verksamhet. AI, avancerad dataanalys, automatiseringar, sakernas internet, och 5G kommer att förändra verkligheten för de flesta företag och det är TMT-sektorn som driver dessa trender. Jag är en passionerad ”tekniknörd” och vill vara med att påverka hur företag kan ta till sig ny teknik för att skapa en rikare, renare och mer jämställd värld till nytta för alla på vår planet.

Contact Krister