Photographic portrait of Anh The Bui

Bùi Thế Anh

EY Việt Nam, Chủ nhiệm cao cấp, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Có chuyên môn sâu rộng về chiến lược doanh nghiệp, cơ cấu quản lý, tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

Related topics Chiến lược
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Thế Anh là Chủ nhiệm cao cấp EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông Thế Anh có 13 năm kinh nghiệm trong việc hoạch định và triển khai chiến lược cho các tập đoàn và doanh nghiệp. Ông có kiến ​​thức sâu rộng về chiến lược doanh nghiệp, cơ cấu quản lý, tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, đầu tư, mua bán và sáp nhập. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm bán lẻ, bất động sản, nghỉ dưỡng và xây dựng. Trước khi gia nhập EY, ông Thế Anh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính tại một trong những công ty lớn nhất Việt Nam về phân phối độc quyền hàng hóa bán lẻ xa xỉ, phụ trách chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện đánh giá đầu tư. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Việt Nam (VACPA).

Liên hệ với ông Thế Anh