Chúng tôi nghĩ gì

Đặt các câu hỏi tốt hơn để xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn

Nội dung nổi bật Làm thế nào để chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp có thể đi trước thị trường? 4 thg 12 2019
surfer keeping ahead of big wave

  Trách nhiệm doanh nghiệp

  Làm thế nào để tác động và cải thiện cuộc sống của một tỷ người

  EY đặt mục tiêu đến năm 2025 tác động tích cực tới cuộc sống của 250 triệu người và 1 tỷ người đến năm 2030.

  17 thg 12 2019

  Global review

  Cách chúng tôi tạo ra giá trị lâu dài cho mọi người

  Hơn bao giờ hết, hiện tại chúng tôi cần những người phi thường có nền tảng học vấn khác nhau nhằm giúp khách hàng chuyển sang làn sóng đột phá tiếp theo.

  17 thg 12 2019 EY Toàn cầu

  Các tác giả được quan tâm

  A man cutting the leaves from the tree

  Mô hình 7 Động lực Tăng trưởng của EY

  Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi đã học hỏi và làm việc với cả những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới lẫn các công ty có quy mô trung bình thông qua chương trình giải thưởng EY Bản lĩnh Doanh nhân lập nghiệp  (Entrepreneur Of The Year™). Qua đó, chúng tôi nhận ra rằng, nếu tập trung vào những trọng tâm bao quát, doanh nghiệp có thể thúc đẩy và đạt được sự tăng trưởng bền vững.

   

  Chúng tôi đã sử dụng những hiểu biết đó để xây dựng bộ khung 7 Động lực tăng trưởng của EY, từ đó chúng tôi có thể giúp tất cả các doanh nghiệp có khát vọng tăng trưởng mạnh mẽ hướng đến những trọng tâm bao quát và thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng của họ trong dài hạn. 

  Tìm hiểu thêm

  Tin mới nhất