Tại EY, chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp kinh doanh tập trung và sáng tạo cho sự phát triển bền vững của khách hàng.

Trần Đình Cường

Chủ tịch, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Lãnh đạo và tăng trưởng hoạt động kinh doanh của EY. Kết nối và tư vấn cho khách hàng. Góp phần xây dựng một nơi làm việc tốt đẹp hơn cho tất cả.

Lĩnh vực trọng tâm Đảm bảo
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Cường là Chủ tịch, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam).

Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam như các tổ chức dịch vụ tài chính, doanh nghiệp công và tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các tổ chức cho vay quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam.

Ông có kiến ​​thức chuyên sâu về môi trường kinh doanh Việt Nam bao gồm luật đầu tư, chính sách phát triển, các quy định kế toán, tài chính và ngân hàng. Ông là chuyên gia tư vấn đáng tin cậy đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, chủ ngân hàng và quan chức chính phủ.

Ông được các doanh nhân, lãnh đạo các công ty đại chúng và niêm yết, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và cộng đồng kinh doanh ở Việt Nam coi là một người ủng hộ tích cực cho phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam.

Ông Cường có bằng tiến sĩ kinh tế và là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), thành viên kỳ cựu của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (FCPA Australia), Viện Kế toán Công chứng Mỹ (AICPA), và Viện Kế toán và Kiểm toán Công chứng Khmer (KICPAA).

Ông Cường đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn là phương châm ông Cường hành động mỗi ngày, nhằm tìm ra những con đường mới để EY có thể giúp khách hàng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn; đồng thời góp phần đưa EY thành một nơi làm việc tuyệt vời cho các nhân viên.

Ông Cường là người sáng lập Quỹ Trái tim Vàng EY, quỹ hình thành từ những khoản đóng góp tự nguyện của các nhân viên EY tại khu vực Đông Dương. Quỹ Trái tim Vàng EY hỗ trợ một phần tài chính cho các nhân viên của EY gặp vấn đề sức khỏe hoặc khó khăn trong cuộc sống. 

Liên hệ với ông Cường