Mua và tích hợp

Chúng tôi trợ giúp việc tăng trưởng chiến lược thông qua các thương vụ sáp nhập và mua lại, liên doanh và liên kết được tích hợp và vận hành tốt hơn. chiến lược tăng trưởng, thực hiện tìm kiếm thương vụ tiềm năng, tiến hành thẩm định và định giá, và thực hiện kế hoạch tích hợp hậu sáp nhập và mua lại (M&A).

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Khách hàng của chúng tôi được cung cấp sự chăm sóc được thiết kế riêng biệt từ một tổ chức dịch vụ toàn diện với khả năng tiếp cận nguồn tri thức rộng lớn, mạng lưới kết nối rộng rãi và các giải pháp ưu việt để thúc đẩy các chiến lược tăng trưởng và phù hợp với nhu cầu M&A của khách hàng.

Chúng tôi là một trong những tổ chức tư vấn chuyên nghiệp lớn duy nhất có khả năng cung cấp năng lực tư vấn giao dịch đa lĩnh vực và chuyên sâu. Chất lượng dịch vụ của chúng tôi được đảm bảo từ khâu xây dựng chiến lược cho đến khâu triển khai thực hiện, thể hiện ở các kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, thuế, thương mại và hoạt động.

Công nghệ M&A của chúng tôi khai thác hiệu quả máy học (machine learning) và trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu và trực quan hóa. Việc kết hợp các yếu tố trên cùng hiểu biết chuyên sâu của con người, kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức hữu dụng sẽ giúp cho việc ra quyết định và đạt kết quả tốt hơn.

Chúng tôi hiểu rằng mỗi thương vụ đều khác nhau, đòi hỏi các phương pháp tích hợp thiết kế riêng biệt, với những mục tiêu riêng và mô hình hoạt động đặc biệt để phù hợp trong từng hoàn cảnh. Các nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể giúp khách hàng hiểu rõ nên mua đối tượng doanh nghiệp nào, cách định giá và cách tích hợp đối tượng vào công ty của khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.