Đổi mới, đột phá hay đổi mới để đột phá? Sự thay đổi luôn diễn ra. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ doanh nghiệp trong kỷ nguyên chuyển đổi nhanh chóng này.

Wizel Argumido

Phó Tổng Giám đốc, Chiến lược và Giao dịch Tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia thẩm định tài chính và quản trị chất lượng và rủi ro. Cựu giám đốc tài chính. Đam mê phát triển con người. Diễn giả và người hướng dẫn đào tạo.

Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Giao dịch Tài chính (SaT) của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Bà cũng là Lãnh đạo dịch vụ Thẩm định Giao dịch của EY tại thị trường Đông Dương.

Bà Wizel có hơn 10 năm kinh nghiệm về thẩm định giao dịch với hơn 300 thương vụ, phục vụ khách hàng là các doanh nghiệp và cả công ty vốn cổ phần tư nhân ở bên mua hoặc bên bán.

Bà Wizel có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn, trong đó có hơn 20 năm làm việc tại Việt Nam. Bà giàu kỹ năng thực hiện thẩm định, có kinh nghiệm quản lý chuyên môn và quản lý trực tiếp về kế toán, kiểm toán, tuân thủ và kiểm soát, quản lý hiệu quả hoạt động và triển khai dự án/hệ thống.

Trước khi gia nhập EY, bà Wizel là chuyên viên Kiểm soát Tài chính tại một công ty đa quốc gia và cũng là Trưởng phòng Kiểm toán tại một công ty Big 4 khác ở Việt Nam và Philippines. Bà Wizel tốt nghiệp loại giỏi Cử nhân Thương mại (chuyên ngành Kế toán) tại Đại học Santo Tomas, Philippines.

Bà là thành viên không hành nghề của Viện Kế toán Công chứng Philippines (CPA) từ năm 1992.

Bà Wizel đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà Wizel đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào. Bà Wizel tập trung vào việc thực hiện các dịch vụ thẩm định giao dịch trong tất cả các lĩnh vực cho thị trường khu vực Đông Dương.

Bà giúp khách hàng nhận ra và hiểu rõ các vấn đề kinh doanh, các cơ hội và thách thức cũng như các rủi ro liên quan một cách kịp thời nhằm tạo điều kiện cho họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong kỷ nguyên chuyển đổi này. Đồng thời, bà Wizel cũng tạo điều kiện và hỗ trợ cho các đội ngũ chuyên gia của EY tại Việt Nam phát triển hết tiềm năng của họ bằng cách tạo ra những trải nghiệm mới và có ý nghĩa trong việc phục vụ khách hàng.

Contact Wizel