Các địa điểm chúng tôi có mặt

Với hơn 700 văn phòng tại hơn 150 quốc gia, chúng tôi đem đến kiến thức địa phương kết hợp với kinh nghiệm toàn cầu.

Mô hình tổ chức của chúng tôi gồm Ban Điều hành và các Vùng. Ban Điều hành bao gồm các lãnh đạo Toàn cầu, các bộ phận quản trị và ba Khu vực địa lý. Họ làm việc cùng nhau trong việc giám sát thực thi chiến lược toàn cầu, nâng tầm thương hiệu, lập kế hoạch kinh doanh, triển khai dự án đầu tư và các ưu tiên toàn cầu của chúng tôi.

Hai mươi tám vùng của chúng tôi được nhóm theo ba Khu vực địa lý: Châu Mỹ; Châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ và Châu Phi (EMEIA); và Châu Á-Thái Bình Dương.

Mô hình tổ chức này được sắp xếp để giúp chúng tôi đưa ra quyết định nhanh chóng, thực hiện tốt chiến lược của mình và cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội trên toàn thế giới.

Tham khảo thêm thông tin ở bên dưới để tìm văn phòng EY gần nơi hoạt động kinh doanh của bạn.

Các địa điểm chúng tôi có mặt