Đảm bảo

Dịch vụ Đảm bảo mang lại niềm tin và sự tin tưởng, để tạo điều kiện cho một thế giới phức tạp vận hành thông suốt.

Các doanh nghiệp ngày nay đang hoạt động trong môi trường kinh tế đầy biến động, với các yêu cầu pháp lý ngày càng phức tạp. Trong điều kiện này, duy trì sự tin tưởng và niềm tin là điều quan trọng sống còn.

Mục đích của Dịch vụ Đảm bảo của EY là mang lại sự tin tưởng và niềm tin, để tạo điều kiện cho một thế giới phức tạp có thể vận hành thông suốt. Dịch vụ Đảm bảo của EY hỗ trợ các tổ chức trong việc củng cố sự tin tưởng của nhà đầu tư, quản lý công tác báo cáo theo quy định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, lâu dài. Bằng cách này, chúng tôi bảo vệ và phục vụ lợi ích công chúng và thúc đẩy tính minh bạch.

Dịch vụ Đảm bảo của chúng tôi - bao gồm Kiểm toán, Tư vấn Kế toán Tài chính và Dịch vụ Forensics - cung cấp các hiểu biết chuyên sâu và kiến ​​thức chuyên ngành ở khắp các khu vực địa lý trên thế giới.

Chúng tôi phục vụ khách hàng toàn cầu và địa phương với cùng mức độ tập trung cao nhất vào chất lượng dịch vụ, xây dựng các đội ngũ tích hợp và sáng tạo để chuyển đổi cách thức thực hiện dịch vụ phù hợp.

Vượt qua khủng hoảng do COVID-19 với mô hình phục hồi cho doanh nghiệp của chúng tôi

Hồi phục sau khủng hoảng để phát triển còn mạnh mẽ hơn trước. Tham khảo mô hình phục hồi doanh nghiệp, được xây dựng dựa trên những hiểu biết chuyên sâu của chúng tôi để định hình tương lai trong và sau COVID-19

Tìm hiểu thêm    

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi

 Bạn có thích những nội dung vừa xem? Liên lạc để tìm hiểu thêm