COVID-19 enterprise resilience

Supported by our latest insights, the EY Enterprise Resilience Framework helps you prioritize what matters most for business continuity planning and building resilience – now, next and beyond.

Contact us for support through these volatile times

Resilient enterprise: Globe
Resilient enterprise: Leading through uncertainty and complexity: Business Disruption
Employee health and wellbeing
Talent and workforce
Customer and brand
Financial and investor
Risk
Government and public
policy
Technology and infosec
Insurance and legal disputes
Supply chain and global
trade

COVID-19 Enterprise Resilience Framework

Resilient enterprise

Our framework identifies nine areas businesses can address to build a structured and comprehensive approach to crisis management and business resilience.

Navigate the nine dimensions of our framework, or find out more about our Enterprise Resilience Tool.

Read More

Employee health and wellbeing

What matters most:

 • Promoting employee safety and wellbeing
 • Public health information
 • Support for impacted employees
Explore

Talent and workforce

What matters most:

 • Employee relations
 • Talent initiatives
 • Business traveller
Explore

Customer and brand

What matters most:

 • Safety-based customer experience
 • Direct to consumer and e-retail
 • Packaging and delivery innovation
Explore

Financial and investor

What matters most:

 • Liquidity, cash flow, credit and capital
 • Regulatory/disclosures
 • Investor trust
 • Tax strategies and tax accounting
Explore

Risk

What matters most:

 • Enterprise risk planning
 • Risk identification
 • Scenario planning
 • Continuity and recovery
 • Response and monitoring
Explore

Government and public policy

What matters most:

 • Geopolitical risks
 • Country risks
 • Regulatory changes
 • Leadership and public policy engagement
 • Sustainability
Explore

Technology and infosec

What matters most:

 • Infrastructure framework
 • Cyber resilience
 • Digital customer channels
Explore

Insurance and legal disputes

What matters most:

 • Business interruption
 • Supply chain claims
 • Legal and contract disputes
 • Event cancellation
Explore

Supply chain and global trade

What matters most:

 • Supply chain resilience
 • Third-party service providers
 • Sustainability
Explore

Employee health and wellbeing

What matters most:

 • Promoting employee safety and wellbeing
 • Public health information
 • Support for impacted employees
Explore

Talent and workforce

What matters most:

 • Employee relations
 • Talent initiatives
 • Business traveller
Explore

Customer and brand

What matters most:

 • Safety-based customer experience
 • Direct to consumer and e-retail
 • Packaging and delivery innovation
Explore

Financial and investor

What matters most:

 • Liquidity, cash flow, credit and capital
 • Regulatory/disclosures
 • Investor trust
 • Tax strategies and tax accounting
Explore

Risk

What matters most:

 • Enterprise risk planning
 • Risk identification
 • Scenario planning
 • Continuity and recovery
 • Response and monitoring
Explore

Government and public policy

What matters most:

 • Geopolitical risks
 • Country risks
 • Regulatory changes
 • Leadership and public policy engagement
 • Sustainability
Explore

Technology and infosec

What matters most:

 • Infrastructure framework
 • Cyber resilience
 • Digital customer channels
Explore

Insurance and legal disputes

What matters most:

 • Business interruption
 • Supply chain claims
 • Legal and contract disputes
 • Event cancellation
Explore

Supply chain and global trade

What matters most:

 • Supply chain resilience
 • Third-party service providers
 • Sustainability
Explore

Đăng ký nhận ý kiến chuyên môn của chúng tôi về tác động của COVID-19 (bằng tiếng Anh)

Luôn cập nhật thông tin do biên tập viên của EY chọn lựa. 

Đăng ký

EY wavespace™

EY wavespace mang mọi người lại với nhau, cung cấp cho họ tư duy và công cụ để để nhanh chóng đưa ra các giải pháp mới.
Trong môi trường này, chúng tôi sử dụng kinh nghiệm vận hành các các phiên thảo luận tương tác wavespace ảo để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với biến động và xây dựng khả năng phục hồi của doanh nghiệp.

 

Tư vấn vượt qua khủng hoảng do COVID-19

Có được những hiểu biết để giúp bạn thích nghi với các vấn đề gây gián đoạn,

xây dựng khả năng phục hồi và điều chỉnh lại tương lai của bạn, ngay bây giờ,

trong tương lai và xa hơn nữa.

 

 

 

Sức khỏe và phúc lợi của nhân viên (*)                              Rủi ro (*)

Tài năng và nguồn nhân lực (*)                                           Chính phủ và chính sách công (*)

Chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu (*)                      Công nghệ và bảo mật thông tin (*)

Khách hàng và thương hiệu (*)                                           Tranh chấp bảo hiểm và pháp lý (*)

Tài chính và nhà đầu tư (*)                                                 

                                                                                                          (*) Phiên bản tiếng Anh

 

Direct to your inbox

Stay up to date with our Editor's Picks newsletter. 

Subscribe

In challenging times, we’re #BetterTogether to build a better working world.

Through actions both big and small, our people are helping each other, clients and society tackle COVID-19 challenges and build an even better working world.

Find out more

Contact us for support through these volatile times

Talk to one of our professionals about how we can support you during the COVID-19 outbreak.