Tuân thủ thuế

Các luật và quy định về thuế liên tục thay đổi, do vậy việc tuân thủ thuế đang trở thành một thách thức. Chúng tôi có thể giúp khách hàng từ việc kê khai thuế cho đến việc lập kế hoạch thuế. 

Đối với các doanh nghiệp đa quốc gia, thực hiện tuân thủ thuế chính xác là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể về thuế của doanh nghiệp. Việc lắp đúng mảnh ghép này ngày càng trở nên phức tạp vì tốc độ thay đổi nhanh chóng của các luật và quy định về thuế, cùng với đó là mức độ áp dụng số hóa ngày càng tăng của các cơ quan thuế.

Ngoài ra, để theo kịp sự phát triển của chính sách thuế ở cấp địa phương và quốc gia, trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu cần thiết về đảm bảo thông tin tài chính và mức độ minh bạch cao hơn, đã làm tiêu tốn thêm các nguồn lực của các phòng ban thuế và đòi hỏi việc tuân thủ thuế cần nhiều nỗ lực hơn.

Mạng lưới các chuyên gia về Tuân thủ Thuế doanh nghiệp của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp chuẩn bị, quản lý và thực hiện tốt việc kê khai thuế trong môi trường pháp lý biến động này.

Image of abstract ceiling modern architecture

Luôn cập nhật về môi trường và các quy định liên quan đến thuế

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập Cập nhật thuế, Tin vắn thuế và Tiêu điểm thuế của chúng tôi.

 

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.