Hương Vũ

Lãnh đạo Tư vấn Thuế, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Dày dạn kinh nghiệm về các dịch vụ lập kế hoạch thuế, tranh cãi về thuế và tư vấn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Lĩnh vực trọng tâm Tuân thủ thuế
Văn phòng Hà Nội, VN

Bà Hương là Tổng Giám đốc và là Lãnh đạo Tư vấn Thuế của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Bà có gần 30 năm kinh nghiệm tư vấn về thuế và pháp lý tại Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Bà có hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như các quy định về thuế và đầu tư khác nhau. Trong các nhóm làm việc khác nhau, bà sử dụng kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng để đưa ra những ý kiến chuyên môn của mình cho các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách, góp ý cho các quy định về thuế, cũng như góp tiếng nói của mình để cải thiện hệ thống thuế và môi trường tài chính ở Việt Nam theo hướng minh bạch và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bà là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia), Ủy viên Ban Thường vụ Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Phó Giám đốc Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam (CFO Vietnam) và lãnh đạo nhóm Thuế của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF). 

Bà cũng là giảng viên trong các khóa học về thuế của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA). Bà là diễn giả chính về các vấn đề thuế tại VBF và nhiều hội thảo. Bà cũng là tác giả của nhiều bài viết đăng trên các ấn phẩm khác nhau của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông uy tín tại Việt Nam.

Bà Hương đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Bà Hương nắm giữ những vai trò quan trọng liên quan đến hoạt động tư vấn chính sách thuế (tư vấn cho các cơ quan quản lý, các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân và là một chuyên gia thuế có tầm ảnh hưởng). Qua đó, bà giúp các doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ, tôn trọng và tuân thủ pháp luật về thuế.

Bà cũng lãnh đạo một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có khả năng cung cấp dịch vụ trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ của bà tập trung vào việc giúp khách hàng cập nhật và tuân thủ các quy định thuế cũng như thích nghi tốt hơn với môi trường thuế quốc tế để đạt được tối ưu hóa thuế và xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn."

Liên hệ với bà Hương