Sức mạnh và sự tăng trưởng đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ, hay nói cách khác chúng ta cần cần sự kiên trì và bền bỉ.

Thạch Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Gần 15 năm kinh nghiệm về thuế, tư vấn pháp lý và thực hành. Chuyên gia về thuế gián thu và thủ tục hải quan, giải quyết tranh chấp và tranh cãi thuế, và thiết lập cấu trúc thuế quốc tế.

Lĩnh vực trọng tâm Kiểm toán Tư vấn Thuế

Ông Tuấn Anh là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế và Lãnh đạo bộ phận Thuế gián thu, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN)

Ông Tuấn Anh có gần 15 năm kinh nghiệm đại diện các tập đoàn quốc tế và trong nước trước cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động liên quan đến thuế và hải quan ở cả cấp địa phương và cấp quốc gia. Ông đã tham gia tư vấn trong nhiều vụ kiện và tranh chấp về thuế và hải quan.

Ông Tuấn Anh cũng có kiến thức sâu rộng về hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp và lập kế hoạch thuế theo nhóm. Ông đã tư vấn cho nhiều giao dịch của các công ty, đặc biệt là doanh nghiệp gia đình.

Khách hàng của ông gồm các tập đoàn quốc tế lớn từ Châu Âu, Châu Á và Mỹ, hoạt động trong các lĩnh vực như khoa học đời sống, vận tải, sản xuất và hàng tiêu dùng.

Ông Tuấn Anh có bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Ngoại thương, Việt Nam. Ông thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

Ông Tuấn Anh là thành viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

Ông Tuấn Anh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Ông Tuấn Anh luôn cố gắng tạo dựng lòng tin giữa các phó tổng giám đốc và đồng nghiệp, giữa EY Consulting VN và khách hàng, giữa các cơ quan có thẩm quyền trong nước và các nhà cung ứng, và quan trọng nhất là giữa EY Consulting VN và xã hội. Ông cho rằng lòng tin giống như một ‘khoản cổ tức’ dành cho tất cả các bên liên quan trong thế giới ngày nay, nhờ đó mọi người tương tác với nhau và đi đến quyết định một cách kỹ lưỡng và hiệu quả hơn. Để xây dựng lòng tin, ông chọn cách nói chuyện thẳng thắn, tôn trọng mọi người, tạo sự minh bạch, làm điều đúng đắn, kiên nhẫn, lãnh đạo bằng cách gương mẫu và tiến bộ từng ngày một.

Liên hệ với ông Tuấn Anh