Các nhà đầu tư đa quốc gia đang ngày càng quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những hiểu biết chuyên sâu giúp họ phòng tránh các rủi ro về thuế và pháp lý để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trang Phạm

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chuyên gia cung cấp giải pháp đối với các vấn đề kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Bà Trang là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, chuyên tư vấn thuế cho các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A), tái cấu trúc doanh nghiệp, huy động vốn và mô hình hoạt động thuế hiệu quả cho đầu tư trong và ngoài nước.

Trong hơn 15 năm qua, bà đã làm việc với nhiều công ty đa quốc gia đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng như các tập đoàn lớn mạnh tại Việt Nam có hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Trong suốt quá trình làm việc, bà Trang đã tiến hành thẩm định hoạt động và công tác tuân thủ của các công ty mục tiêu, đánh giá mức độ rủi ro tiềm tàng về thuế có thể ảnh hưởng đến giá trị giao dịch, thiết lập cấu trúc tư vấn trước và sau mua bán doanh nghiệp, và đánh giá tác động về thuế xuyên quốc gia đối với mô hình hoạt động và các cơ hội tối ưu hóa thuế.

Bà cũng tích cực tham gia giúp các công ty khởi nghiệp Việt Nam tái cơ cấu cổ phần và hoạt động nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư chiến lược.

Các khách hàng lớn của bà bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư tư nhân và các tập đoàn lớn của Việt Nam trong các ngành như bất động sản, thương mại điện tử và công nghệ. Bà Trang có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Nanyang, Singapore và là thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia).

Bà Trang đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà Trang giúp khách hàng hình thành phương pháp nhìn nhận toàn diện về cách môi trường thuế quốc tế và trong nước có thể tác động đến mô hình hoạt động của họ khi họ đầu tư xuyên quốc gia. Thông qua việc có được những hiểu biết chuyên sâu về thị trường mới, khách hàng có thể điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình để tận dụng lợi thế tốt nhất của nước sở tại.

Contact Trang