Dịch vụ Tài chính Bền vững

Trong Dịch vụ Tài chính Ngân hàng

Thế giới duy nhất thực sự phù hợp cho tất cả mọi người là một thế giới bền vững, và chúng ta không thể đạt được điều đó nếu thiếu ngành dịch vụ tài chính. Các nhóm của EY đang giúp thúc đẩy các doanh nghiệp đón nhận trách nhiệm và cơ hội của bền vững.

Tại EY, chúng tôi phối hợp cùng với ngành dịch vụ tài chính trên phạm vi toàn cầu nhằm mang kinh nghiệm đa dạng đến với các ban lãnh đạo và hơn thế nữa.

Chúng tôi đang giúp các tổ chức tạo ra nhiều giá trị hơn bằng cách xác định vai trò mà họ muốn đảm nhận trong quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn và cách doanh nghiệp có thể hỗ trợ tốt nhất cho các bên liên quan của mình.

Chúng tôi đang đồng hành cùng với các công ty dịch vụ tài chính nhằm giúp quá trình thay đổi diễn ra nhanh hơn bằng cách nhận diện và quản trị rủi ro theo những cách mới, đồng thời tìm kiếm các cơ hội mới để họ có thể đưa ra các quyết định nhanh hơn và sáng suốt hơn.

Chúng tôi đang giúp các công ty đo lường giá trị dài hạn toàn diện, để họ có thể hỗ trợ các dự án và đổi mới đúng đắn, và sau đó họ có thể truyền thông một cách thuyết phục, đáng tin cậy về những khác biệt họ đang tạo ra.

Một thế giới tốt đẹp cho tất cả mọi người mới là một thế giới bền vững, và chúng ta không thể đạt được điều đó nếu không có tài chính bền vững.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm