5 phút đọc 17 thg 12 2019
Traveler exploring asian food market street

Làm thế nào để tác động và cải thiện cuộc sống của một tỷ người

5 phút đọc 17 thg 12 2019

EY đặt mục tiêu đến năm 2025 tác động tích cực tới cuộc sống của 250 triệu người và 1 tỷ người đến năm 2030.

Tại EY, một trong những cách chúng tôi xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn là thông qua EY Ripples, chương trình huy động con người và mạng lưới của EY, khai thác các kỹ năng và kiến thức độc đáo của họ để đạt được tầm nhìn dài hạn: đến năm 2030 tác động tích cực tới cuộc sống của một tỷ người. Chúng tôi đặt mục tiêu bắt đầu tạo ra những gợn sóng của sự thay đổi, và nhiều gợn sóng kết hợp với nhau cuối cùng sẽ tạo ra những làn sóng thay đổi to lớn trong thập kỷ tới.

Thoạt nhìn, các mục tiêu của EY Ripples có vẻ như quá tham vọng. Tuy nhiên, với những thay đổi dự kiến sẽ diễn ra trong phạm vi rộng lớn trong Kỷ nguyên Chuyển đổi cùng xu hướng ngày càng tăng trong giới doanh nghiệp - đoàn kết để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) - chúng tôi tin chắc rằng EY Ripples có thể đạt được mục tiêu tác động ở quy mô này. Và đã đến lúc phải hành động. Chúng ta chỉ có một thập kỷ để thực hiện SDGs. Là những công dân của hành tinh này, chúng ta phải học cách hoàn thành sự thay đổi có tính hệ thống. Đ Đây là lý do tại sao chương trình EY Ripples được triển khai theo ba nguyên tắc, chúng tôi khuyến khích tất cả các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi áp dụng ba nguyên tắc đó để cùng nhau, chúng ta có thể đạt được sự thay đổi tích cực và tăng trưởng bao trùm.

1. Hợp tác để đạt được tác động ở quy mô lớn

Chúng tôi tin rằng mục tiêu SDG số 17, “Quan hệ đối tác vì các Mục tiêu,” là chìa khóa để khai phá tất cả các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Bằng cách làm việc với các tổ chức cùng chí hướng trong lĩnh vực công, lĩnh vực tư và phi lợi nhuận, và áp dụng các phương pháp tiếp cận có tính hệ thống, chúng ta có thể cùng nhau đạt được những gì EY không thể đạt được một mình: Đến năm 2030 tác động tích cực tới cuộc sống của một tỷ người.

Chúng tôi đã đặt nền tảng để đạt được tham vọng táo bạo của EY Ripples bằng cách xây dựng mối quan hệ sâu sắc với các tổ chức phi chính phủ và  các nhà đầu tư có thể gây tác động, chẳng hạn như Junior Achievement Worldwide and Acumen.

Tương tự như vậy, chúng tôi đang đẩy mạnh sự hợp tác với các khách hàng của EY. Tháng 4 năm 2019, Ngân hàng Thế giới đã tham gia cùng với EY trong cam kết ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của 10 triệu người đến năm 2022. Tháng 10, EY đã tham gia ủy ban điều hành của TRANSFORM, một sáng kiến do Unilever và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) sáng lập. Sự hợp tác độc đáo này mang đến cơ hội mở rộng sự hỗ trợ của EY cho các doanh nhân có thể gây tác động và giúp 100 triệu người thu nhập thấp ở Châu Phi và Châu Á tiếp cận được với hàng hóa và dịch vụ quan trọng đến năm 2025.

Khi chúng tôi tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với SDG # 17, chúng tôi sẽ tìm kiếm các cộng tác viên sẵn sàng thúc đẩy sự thay đổi có tính hệ thống - những người nhận ra rằng, cuối cùng, các doanh nghiệp bền vững sẽ là những người làm việc với những người khác để mang lại sự tăng trưởng bao trùm có lợi cho tất cả chúng ta.

Bằng cách làm việc với các tổ chức cùng chí hướng trong lĩnh vực công, lĩnh vực tư và phi lợi nhuận, và áp dụng các phương pháp tiếp cận có tính hệ thống, chúng ta có thể cùng nhau làm được những điều mà EY không thể thực hiện một mình: Đến năm 2030, tác động tích cực tới cuộc sống của một tỷ người.

2. Sử dụng năng lực kinh doanh cốt lõi để tạo ra sự khác biệt

Các chiến lược chia sẻ trách nhiệm (CR) hấp dẫn và hiệu quả nhất nằm cần có cả những gì thế giới cần và những gì một tổ chức được định vị rõ ràng có thể cung cấp. Là một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu toàn cầu, việc đóng vai trò là chất xúc tác cho tác động xã hội sẽ không thay đổi những gì chúng tôi làm. Thông thường, điều đó chỉ có nghĩa là mở rộng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của EY cho mọi người và những nơi chúng tôi có thể không tiếp cận được.

Do đó, EY Ripples tập trung vào việc hỗ trợ lực lượng lao động thế hệ tiếp theo, làm việc với các doanh nhân có thể gây tác động và thúc đẩy sự bền vững môi trường. Chúng tôi tin rằng đây là những cách tốt nhất để sử dụng các kỹ năng nhằm giúp vượt qua những thách thức lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta - như SDGs đã nhấn mạnh.

Ví dụ, nhiều sáng kiến tư vấn của EY Ripples, dành cho lực lượng lao động thế hệ tiếp theo là sự mở rộng chung cho các cơ hội học tập và phát triển dành cho người của EY. Mỗi năm, EY đầu tư hàng triệu đô la vào phát triển lực lượng lao động của EY, đào tạo các kỹ năng tập trung vào tương lai trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tư duy thiết kế và phân tích, cũng như củng cố các năng lực đặc biệt của con người cần cho công việc trong tương lai - như khả năng sáng tạo, hợp tác và tư duy phản biện. Hiện nay, chúng tôi hướng đến việc cung cấp những kỹ năng này cho những người trẻ tuổi và chưa được quan tâm trên toàn thế giới, chuẩn bị cho họ tìm kiếm và duy trì công việc có ý nghĩa trong thời đại hợp tác giữa người và máy ngày càng tăng. 

Đồng thời, chúng tôi đang làm việc trên cơ sở phi lợi nhuận với các doanh nhân có thể gây tác động thúc đẩy sự tiến bộ hướng tới SDGs, sử dụng các phương pháp tương tự và giám sát chặt chẽ như bất kỳ hoạt động gắn kết với khách hàng thương mại nào. Bằng cách áp dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của EY để giúp các doanh nhân có thể gây tác động vượt qua các rào cản để mở rộng quy mô, chúng tôi có thể giúp hàng triệu người có quyền tiếp cận công bằng công việc tử tế, cơ hội, hàng hóa và dịch vụ quan trọng.

3. Tạo ra giá trị lâu dài là không thể thiếu đối với doanh nghiệp

Cuối cùng, chia sẻ trách nhiệm doanh nghiệp (CR) không phải là một chương trình hay chức năng trừu tượng. Đây là niềm tin và cách suy nghĩ cơ bản khuyến khích doanh nghiệp xem xét những ý nghĩa lâu dài của mỗi hành động và sử dụng các nguồn lực, sự hiện diện toàn cầu và sức mạnh thị trường để giúp giải quyết các thách thức về xã hội và môi trường lớn trong thời đại chúng ta. Tất nhiên, đó chính xác là điều làm cho CR trở nên thiết yếu đối với việc hoàn thành mục đích cao hơn của bất kỳ tổ chức nào, bao gồm cả mục đích của EY là Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Hiệu ứng gợn sóng từ việc sử dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của EY để tạo ra sự khác biệt sẽ không chỉ được cảm nhận trong các cộng đồng nơi chúng tôi làm việc. Nó cũng sẽ được cảm nhận trong toàn bộ tổ chức EY toàn cầu. Ngoài việc mang đến cho các chuyên gia EY “cảm giác mình có ý nghĩa”, vì đã sử dụng các kỹ năng của họ cho điều tốt, công việc tạo tác động xã hội của EY Ripples cũng mang đến những cơ hội đặc biệt để phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Chia sẻ trách nhiệm không phải là một chương trình hay chức năng trừu tượng. Đó là niềm tin và tư duy nền tảng để khuyến khích doanh nghiệp xem xét những ý nghĩa lâu dài của các hành động cũng như ý nghĩa của việc sử dụng các nguồn lực, sự hiện diện toàn cầu và sức mạnh thị trường để giúp giải quyết các thách thức xã hội và môi trường lớn trong thời đại chúng ta.

Tóm lược

Thông qua EY Ripples, EY đặt mục tiêu đến năm 2030 tác động tích cực tới cuộc sống của một tỷ người. Đối với các công ty quan tâm đến việc thiết lập tầm nhìn táo bạo của riêng họ để thay đổi tích cực, chúng tôi khuyến nghị ba nguyên tắc:

  1. Tăng cường hợp tác để đạt được tác động ở quy mô lớn
  2. Sử dụng năng lực kinh doanh cốt lõi để tạo sự khác biệt
  3. Xác định việc tạo ra giá trị lâu dài là phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh

Về bài viết này

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)