Tư vấn Kế toán Tài chính (FAAS)

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chức năng tài chính hiệu quả và năng suất, thông qua việc cung cấp các dịch vụ kế toán, lập báo cáo và phân tích đa dạng.

Đội ngũ FAAS của EY hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định, giám sát và công bố các thông tin tài chính cũng như phi tài chính chuyên sâu cho các bên sử dụng báo cáo tài chính. FAAS cung cấp các giải pháp theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính (CFO) và cũng cung cấp cho CFO, Ban Kiểm soát, Ban Quản lý Ngân sách Tài chính và Ủy ban Kiểm toán các thông tin chuyên sâu và dịch vụ nhằm tăng cường mức độ tuân thủ các yêu cầu tài chính ngày càng gắt gao, xây dựng tính minh bạch và sự tin cậy đối với thông tin được trình bày trong báo cáo để hỗ trợ đưa ra quyết định tốt hơn. Chúng tôi cũng đưa ra các sáng kiến cùng với việc phân tích dữ liệu tài chính chuyên sâu thông qua bộ công cụ chuyên biệt nhằm hỗ trợ các chức năng tài chính.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán và lập báo cáo, kế toán giao dịch, quản lý ngân sách tài chính, và quản trị doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng với những thay đổi trong các điều kiện thị trường, các yêu cầu pháp lý và tăng cường tính minh bạch.

Để làm được điều này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sáng tạo để mang lại sự tin tưởng đồng thời đưa ra các giải pháp cho các thách thức đến từ môi trường kinh tế và pháp lý liên tục thay đổi.

Ý tưởng mới nhất

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi.  

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thích những nội dung vừa xem? Liên lạc để tìm hiểu thêm