Nguyễn Thái Thanh

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tập trung vào việc cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty và các tổ chức phi lợi nhuận. Xử lý các vấn đề kỹ thuật và quy trình tư vấn nội bộ tại EY Việt Nam.

Bà Thanh là Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Bà có hơn 26 năm kinh nghiệm tại EY Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho khách hàng thuộc các ngành (bao gồm bất động sản, sản xuất, viễn thông, công nghệ, khách sạn và dịch vụ) và các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam.

Bà Thanh cũng hỗ trợ các bộ, ngành của Việt Nam trong việc xây dựng các chuẩn mực và quy định về kế toán và kiểm toán.

Bà Thanh phụ trách nhóm Giám đốc Kiểm soát chất lượng (PPD) của EY Việt Nam, xử lý các vấn đề kỹ thuật và quy trình tư vấn nội bộ. Bà cũng là điều phối viên và giảng viên của các khóa đào tạo và hội thảo cập nhật về chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế cũng như các yêu cầu kế toán cụ thể cho kế toán viên và kiểm toán viên do EY Việt Nam và Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức.

Bà cũng là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA), Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia), và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).

Bà Thanh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà Thanh vận dụng kinh nghiệm dày dạn của mình để cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho khách hàng, bao gồm  các công ty và tổ chức phi lợi nhuận. Bà cũng liên tục thúc đẩy bản thân và đội chuyên gia của EY Việt Nam phấn đấu để đạt được chất lượng dịch vụ xuất sắc. Ngoài ra, bà còn tích cực điều phối và trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa học để nâng cao trình độ kế toán tại Việt Nam. 

Liên hệ với bà Thanh