Lê Vũ Trường

Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Lãnh đạo Tư vấn Kế toán Tài chính tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Ông Trường là Phó Tổng Giám đốc Đảm bảo và là Lãnh đạo Tư vấn Kế toán Tài chính (FAAS) của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Ông Trường cung cấp các dịch vụ đảm bảo và tư vấn theo chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam, và kiểm toán theo yêu cầu của các doanh nghiệp. Ông cũng đánh giá các hệ thống kiểm soát nội bộ, đào tạo và thực hiện các phân tích tài chính.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn, ông Trường đã cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho  các công ty nội địa lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư.

Ông đảm nhiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Việt Nam, và kiểm toán theo yêu cầu của các công ty hoặc xem xét kiểm toán các thủ tục đã thống nhất, đánh giá kiểm soát nội bộ, đào tạo và thực hành phân tích tài chính.  

Ông Trường là Kiểm toán viên Công chứng được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận và là hội viên cấp cao của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Ngoài ra, ông Trường còn là thành viên của Hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia) và là thành viên của Hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA), đồng thời ông cũng giữ vai trò là thành viên của ACCA tại Việt Nam.

Ông Trường đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Là Phó Tổng Giám đốc và là Lãnh đạo phụ trách các dịch vụ quan trọng của EY Việt Nam, ông Trường liên tục cung cấp dịch vụ vượt trội cho các khách hàng EY và đội ngũ EY thông qua sự thấu hiểu, chủ động và kết nối. .

Liên hệ với ông Trường