Khí hậu và Giảm phát thải carbon

Các Dịch vụ về Khí hậu và Giảm phát thải carbon của EY giúp các doanh nghiệp ứng phó với những rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi có liên quan tới biến đổi khí hậu, cũng như đưa ra khuyến nghị về cách vận hành trong các thị trường và môi trường pháp lý mới liên quan đến carbon và năng lượng tái tạo.

Chủ đề liên quan Đảm bảo

EY có thể làm gì giúp bạn?

Yêu cầu giảm phát thải carbon đối với doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng. Các tổ chức và doanh nghiệp nên chủ động ứng phó với các rủi ro vật chất và rủi ro chuyển đổi cũng như tận dụng những cơ hội có thể có từ biến đổi khí hậu. Bằng cách đó, các doanh nghiệp có thể hạn chế rủi ro liên quan đến khí hậu và nắm bắt các cơ hội tiềm năng. Với sự gia tăng mức độ quan tâm của các bên liên quan, vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng trong chương trình nghị sự của ban lãnh đạo.

Đối với các giám đốc và các cấp lãnh đạo doanh nghiệp, rủi ro và cơ hội đến từ biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần là vấn đề báo cáo hay công bố thông tin. Vào thời điểm mà ý chí chính trị và dư luận toàn cầu tập trung vào việc  ứng phó với biến đổi khí hậu, các cơ hội và rủi ro về biến đổi khí hậu nên được đặt lên hàng đầu và là trọng tâm của doanh nghiệp khi hoạch định các chiến lược tăng trưởng trong tương lai.

Đội ngũ chuyên gia của EY có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình giảm phát thải carbon về:

 • Nhận diện những cơ hội và rủi ro từ biến đổi khí hậu
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Thông tin về hiệu quả hoạt động với các bên liên quan

Các hỗ trợ của EY theo đó có thể bao gồm:

 • Đo lường và đánh giá dấu chân carbon
 • Đánh giá cơ hội và rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, cả định tính và định lượng
 • Phân tích kịch bản biến đổi khí hậu và kiểm tra khả năng thích ứng
 • Định lượng các ảnh hưởng về tài chính của những rủi ro về biến đổi khí hậu
 • Tư vấn chiến lược doanh nghiệp và chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu
 • Tư vấn tối ưu hóa danh mục đầu tư ở cấp độ đơn vị kinh doanh hoặc toàn bộ doanh nghiệp
 • Xem xét giá carbon trong quá trình ra các quyết định về Chi phí đầu tư (Capex) và Chi phí vận hành (Opex)
 • Tư vấn giảm phát thải carbon đối với chuỗi cung ứng
 • Đường cong chi phí biên giảm phát thải
 • Tư vấn công tác chuẩn bị công bố thông tin
 • Dịch vụ Đảm bảo (về dữ liệu và công bố thông tin)
 • Chuẩn bị báo cáo theo tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu  (TCFD)

Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia EY có thể hỗ trợ:

 • Tư vấn và đảm bảo trái phiếu xanh
 • Kiểm kê khí nhà kính và năng lượng
 • Đánh giá rủi ro và khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu, bao gồm mô hình đánh giá tác động và suy giảm tài sản
 • Đánh giá rủi ro và cơ hội của danh mục đầu tư và danh mục nợ
 • Lập mô hình và thiết lập mục tiêu về biến đổi khí hậu
 • Hoạch định chiến lược và phân tích khả thi về năng lượng tái tạo
 • Quản lý, lập mô hình và kiểm toán về năng lượng
 • Đánh giá vòng đời của sản phẩm và dịch vụ
 • Các chiến lược và quy trình thích ứng
 • Tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách và các chương trình

Đội ngũ chuyên gia của EY mang đến những kinh nghiệm về kỹ thuật, khoa học, kinh doanh, tài chính và vận hành, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về những yêu cầu pháp lý và chính sách liên quan.

Quá trình chuyển đổi hướng tới giảm phát thải carbon trong tương lai đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng chống chịu và phục hồi dài hạn của các tổ chức, nền kinh tế và trái đất nói chung. Đội ngũ chuyên gia của EY sẵn sàng hỗ trợ cá tổ chức và doanh nghiệp ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình giảm phát thải carbon.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm