Phát triển bền vững

Phát triển bền vững là trách nhiệm của tất cả mọi người.

EY cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra giá trị nhằm phát triển bền vững cũng như giúp việc phát triển bền vững mang lại giá trị cho doanh nghiệp – tái định hình cách tiếp cận của doanh nghiệp với phát triển bền vững và đặt phát triển bền vững là trung tâm của việc tạo ra giá trị.

Chúng tôi gọi đây là Phát triển bền vững dẫn dắt bởi giá trị – một cách để bảo vệ và tạo ra các nguồn giá trị mới – cho doanh nghiệp, người dân, xã hội và toàn thế giới. Và điều đó khiến nó trở thành trách nhiệm của tất cả mọi người.

Khám phá những hiểu biết, góc nhìn chuyên gia dưới đây từ mạng lưới toàn cầu của chúng tôi về một số thách thức chính trong phát triển bền vững và ESG mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt và tìm hiểu cách thức doanh nghiệp của bạn có thể giúp xây dựng một thế giới làm việc tốt hơn, bền vững hơn.

Khám phá các dịch vụ và giải pháp cho phát triển bền vững và ESG của chúng tôi tại EY Sustainability.

Thông báo trực tiếp đến hộp thư của bạn

Luôn cập nhật thông tin từ chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Đăng ký

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm