Photographic portrait of Long Viet Nguyen

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tư vấn giàu kinh nghiệm và hiểu biết trong cả lĩnh vực công và tư nhân. Nguồn tham vấn đáng tin cậy với những thông tin chuyên sâu giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.

Lĩnh vực trọng tâm Tư vấn Chính phủ và khu vực công
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Long là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Trong thời gian làm việc tại EY Việt Nam, ông Long đã cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các cơ quan chính phủ trong những lĩnh vực liên quan đến kinh tế và chính sách công. Ông cũng đã tư vấn cho nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước về chuyển đổi mô hình kinh doanh, chính sách nội bộ và quy trình hoạt động. Ông Long có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các mô hình tài chính cũng như quy trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Đây cũng là một trong những thế mạnh cốt lõi của dịch vụ tư vấn do ông Long cung cấp.

Khách hàng của ông Long bao gồm các cơ quan quan trọng của chính phủ Việt Nam, các tổng công ty nhà nước và các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn hoạt động trên đa dạng các lĩnh vực, từ giao thông vận tải, xây dựng, điện cho đến viễn thông hay ngân hàng.

Trước khi gia nhập EY Việt Nam, ông Long có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại một cơ quan chính phủ phụ trách về thông tin và truyền thông. Ông đảm nhiệm các công việc liên quan đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Ông Long đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Trong vai trò của mình, ông Long dẫn dắt hoạt động chuyển đổi quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực gồm kinh tế, chính sách, tài chính và các dịch vụ cải thiện hiệu suất. Ông cũng không ngừng đóng góp để giúp EY đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý, tập trung vào sự phù hợp và chất lượng dịch vụ để khơi nguồn cho lòng tin và sự tin tưởng từ đó xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn.

Liên hệ với ông Long