Chính phủ & Khu vực công

Xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn cho chính phủ và công dân

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, mọi người đang giao tiếp, tổ chức và đòi hỏi thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Từ cách mọi người làm việc đến các dịch vụ họ sử dụng và địa điểm nơi họ sống, các công nghệ số đang tạo ra các hình thái hành vi công dân mới. Điều này mang lại những thách thức và nhu cầu mới đối với tất cả các tổ chức - bao gồm cả chính phủ. Chỉ các công nghệ số mới có tầm ảnh hưởng và hiệu quả cần thiết để các chính phủ thành công.

Tại EY, chúng tôi giúp các chính phủ áp dụng công nghệ số để tạo ra những cách làm việc mới, với mục đích đạt được kết quả tốt hơn cho công dân và trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên chính phủ. Năng lực công nghệ số của chúng tôi giúp chính phủ cải thiện trong các lĩnh vực:

  • Trải nghiệm khách hàng: giúp cho việc sử dụng các dịch vụ của chính phủ dễ dàng hơn
  • Giá trị công: tối ưu hóa khoản hoàn vốn đầu tư công
  • Cơ sở hạ tầng thông minh: giúp các cộng đồng xã hội và nền kinh tế hoạt động tốt hơn
  • An ninh công dân: giữ an toàn cho người dân, thông tin và lợi ích chiến lược
  • Lực lượng lao động trong tương lai: cải thiện năng lực trong khu vực công và hình dung lại công việc

Chúng tôi có một hồ sơ đáng tự hào về việc giúp các chính phủ giải quyết những thách thức đối mặt, và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với họ để xây dựng một thế giới hoạt động tốt hơn cho mọi công dân.

Vượt qua khủng hoảng do COVID-19 với mô hình phục hồi cho doanh nghiệp của chúng tôi

Chính phủ và Chính sách công là một trong chín lĩnh vực trọng tâm trong mô hình của chúng tôi để xây dựng khả năng phục hồi doanh nghiệp. Cùng lên danh sách các hoạt động liên quan đến Chính phủ và Chính sách công trong và sau COVID-19.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.