Thuế

Các chuyên gia thuế của chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực về thuế, nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển lớn mạnh trong thời đại đang thay đổi nhanh chóng. 

Mạng lưới các chuyên gia thuế quy mô toàn cầu của chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp về thuế một cách xuyên suốt, nhất quán và phù hợp với chiến lược chung của khách hàng. Chúng tôi kết hợp kiến thức và kinh nghiệm thực tế với các nhân sự được đào tạo bài bản và nền tảng công nghệ hiện đại - sự kết hợp giúp chúng tôi trở thành một đơn vị tư vấn đáng tin cậy có thể đáp ứng các nhu cầu liên quan đến thuế của khách hàng.

EY có nhiều kinh nghiệm thực tế và năng lực nhân sự dồi dào về thuế doanh nghiệp, thuế quốc tế, thuế trong giao dịch mua bán và sáp nhập, và các vấn đề thuế liên quan đến người lao động hay cá nhân, các thủ tục kê khai, báo cáo theo luật định, và tư vấn pháp luật. Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp tìm hiểu và sử dụng kinh nghiệm, kiến thức và hiểu biết về kinh doanh của chúng tôi để hỗ trợ doanh nghiệp thành công hơn nữa.

Scooters wait traffic lights bangkok
Ý tưởng mới nhất

Năm xu hướng thuế VAT chính và cách ứng phó

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin do  biên tập viên của EY chọn lựa. 

Subscribe

Image of abstract ceiling modern architecture

Đầu tư tại Việt Nam 2020

Ấn phẩm cung cấp những thông tin cơ bản và quy định cập nhật các nhà đầu tư cần quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Image of abstract ceiling modern architecture

Luôn cập nhật về môi trường và các quy định liên quan đến thuế

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập Cập nhật thuế, Tin vắn thuế và Tiêu điểm thuế của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo khảo sát chuyển đổi và công nghệ thuế năm 2020

Khảo sát năm 2020 của chúng tôi về 100 công ty đa quốc gia lớn nhất cho thấy các bộ phận thuế đang đầu tư mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách dữ liệu và công nghệ.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh)

Báo cáo khảo sát về giá giao dịch liên kết và thuế quốc tế năm 2019

Hiểu biết và phân tích về những cách làm thay đổi sâu sắc tính minh bạch và các tranh chấp đang định hình lại một chức năng kinh doanh quan trọng.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh) 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.