Các chuyên gia thuế của EY cần tìm hiểu cách công nghệ có thể hỗ trợ công việc của họ để tăng thêm giá trị và nâng cao chất lượng quản lý thuế cho các khách hàng.

Huyền Nguyễn

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Phụ trách dịch vụ tính lương, dịch vụ tuân thủ thuế thu nhập cá nhân và dịch vụ hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh của văn phòng Hà Nội.

Văn phòng Hà Nội, VN

Bà Huyền là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Bà lãnh đạo mảng dịch vụ tính lương, các dịch vụ liên quan đến tuân thủ Thuế thu nhập cá nhân và Hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài tại văn phòng Hà Nội. 

Khách hàng của bà là các công ty đa quốc gia, công ty trong nước, văn phòng đại diện và tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Bà Huyền hiểu rõ các quy định và thủ tục về tuân thủ thuế của Việt Nam. Hiện tại bà tập trung vào các dịch vụ về tiền lương cũng như các dịch vụ thuế cho chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm cả các dịch vụ về hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, bà Huyền cũng tham gia vào việc lập kế hoạch, hỗ trợ việc tuân thủ và tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho rất nhiều công ty nước ngoài đang hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.

Bà Huyền đã xây dựng được những mối quan hệ làm việc tin cậy với các bộ ngành của Chính phủ để tích cực nắm bắt các vấn đề về thuế đối với các khách hàng của bà.

Bà Huyền đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Bà Huyền đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện chuyển đổi công nghệ về thuế để giúp đội ngũ chuyên gia thuế hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng. Để đóng góp cho mục tiêu xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn, bà đưa ra các hướng dẫn về chất lượng, giám sát tiến độ công việc và truyền cảm hứng cho các thành viên trong đội ngũ của mình, đồng thời từng bước xây dựng lòng tin của mỗi thành viên bằng cách trao quyền hiệu quả.

Liên hệ với bà Huyền