Thân Xuân Thịnh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Hơn 20 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý và thuế. Tư vấn cho các công ty đa quốc gia và trong nước hoạt động ở nhiều ngành công nghiệp và kinh doanh.

Ông Thịnh là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN) với trên 20 năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý và thuế tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ông lãnh đạo đội ngũ các chuyên gia  tư vấn thuế và pháp lý để đảm bảo rằng EY Consulting VN cung cấp các dịch vụ có chất lượng vượt trội cho khách hàng.

Ông Thịnh đã tư vấn cho nhiều công ty đa quốc gia và trong nước về các vấn đề thuế và đầu tư, cả trong nội địa và xuyên quốc gia.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong nhiều ngành như hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), dược phẩm và dầu khí. Nghiệp vụ chuyên môn của ông trải rộng từ các lĩnh vực tư vấn thuế và thiết lập cấu trúc pháp lý, mua bán và sáp nhập (M&A), đến rà soát tuân thủ thuế và hải quan cũng như hỗ trợ tranh cãi về thuế.

Ông Thịnh đã cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và giấy phép đầu tư cho nhiều thương vụ M&A và chia tách doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam, trong đó bao gồm một giao dịch thoái sáp nhập trong một dự án bất động sản có trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, và giao dịch chia tách hai bộ phận kinh doanh và phân phối của một nhà máy bia lớn.

Trước khi gia nhập EY, ông là trưởng phòng pháp lý và thuế của một công ty đầu tư trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với danh mục đầu tư gồm phát triển bất động sản, xây dựng và kinh doanh logistics.

Ông Thịnh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Thịnh và đội ngũ chuyên gia được đào tạo chuyên sâu của mình nỗ lực trở thành đối tác kinh doanh tin cậy của khách hàng và tư vấn cho họ những giải pháp có tính đến những quan tâm và lợi ích của các bên liên quan từ nhiều góc độ. Ông Thịnh là một chuyên gia uy tín tại EY Việt Nam trong lĩnh vực tài sản và tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Contact Thinh