Để phục vụ khách hàng thành công, chúng tôi tuyển dụng, giữ chân những nhân viên tốt nhất và khuyến khích họ trở nên mạnh dạn, sáng tạo, năng động và nhiệt thành.

Robert King

Lãnh đạo Tư vấn Thuế EY tại Khu vực Đông Dương

Kế toán viên công chứng giàu năng lực chuyên môn. Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn thuế trong nhiều lĩnh vực bao gồm sản phẩm tiêu dùng, khai mỏ và năng lượng.

Ông Robert hiện là Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Tư vấn Thuế tại Thị trường Đông Dương của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN).

Ông Robert đã làm việc tại Sydney, London, Croatia, Slovenia, Perth và hiện tại là Việt Nam. Cung cấp dịch vụ ở nhiều thị trường khác nhau và trong những vai trò khác nhau đã mang lại cho ông Robert kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thuế ở cả thị trường đã trưởng thành và đang trưởng thành.

Với hiểu biết về các ngành và kinh nghiệm chuyên môn kỹ thuật sâu rộng, ông luôn có cách tiếp cận mang tính thực tiễn cao đối với việc quản lý quan hệ khách hàng. Là một chuyên gia tư vấn dịch vụ trọn gói, ông hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện từ tư vấn thuế doanh nghiệp tổng hợp và tuân thủ cho đến lập kế hoạch và cấu trúc thuế chuyên sâu đối với các khoản đầu tư, mua lại, thoái vốn và tài trợ mới.

Ông Robert đã tham gia hành nghề tư vấn thuế tại một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới ở Sydney sau khi tốt nghiệp Đại học NSW với bằng BCom / LLB năm 1994. Sau đó, ông gia nhập nhóm triển khai dịch vụ về khai mỏ, năng lượng và khí gas của Ernst & Young sau khi nhóm này sáp nhập với Arthur Andersen năm 2002.

Năm 2015, ông Robert chuyển đến Việt Nam để lãnh đạo dịch vụ thuế của EY tại đây. Ông đã mang kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm của mình về thuế quốc tế đến thị trường này từ thời điểm đó đến nay.

Ông Robert có chứng chỉ hành nghề luật ở Tây Úc. Ông là thành viên Viện Kế toán Công chứng Úc. 

Ông Robert đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Nhờ kinh nghiệm làm việc ở nhiều khu vực khác nhau, ông Robert đang giúp xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn bằng cách vận dụng vốn văn hóa, kiến thức đa dạng và sự tinh tế của mình để áp dụng những thông lệ và ý tưởng tốt nhất nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và tạo động lực thúc đẩy đội ngũ của mình.

Liên hệ với ông Robert