Đơn giản hóa chương trình cơ động và luôn đi trước một bước để đảm bảo cả nhân sự và công việc kinh doanh của bạn đều đạt được thành công.

Ngô Thị Kim Anh

Lãnh đạo Bộ phận Nhân sự và Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế & Nhân sự, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả các chương trình cơ động của khách hàng và xây dựng lực lượng lao động trong tương lai kỷ nguyên chuyển đổi.

Lĩnh vực trọng tâm Lập kế hoạch thuế

Bà Kim Anh là Lãnh đạo Bộ phận Nhân sự và Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Thuế & Nhân sự, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN).

Bà lãnh đạo đội ngũ chuyên gia cung cấp Dịch vụ Cơ động Tích hợp và Dịch vụ Vận hành Bảng lương cho nhiều khách hàng khác nhau. Bà có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về các thông lệ tốt nhất cũng như các chính sách cơ động toàn cầu liên quan đến tuân thủ thuế, vận hành bảng lương và các vấn đề hiệu quả thuế để cải thiện các chương trình cơ động của khách hàng quốc tế.

Bà Kim Anh cũng là chuyên gia trong các dịch vụ về Tư vấn và Nhân lực, chẳng hạn như tư vấn về chế độ đãi ngộ và phúc lợi cũng như các kế hoạch khuyến khích dài hạn.

Bà có kinh nghiệm tư vấn trong nhiều ngành, bao gồm dịch vụ vận chuyển, ngân hàng, sản xuất, công nghệ thông tin và dầu khí.

Với kinh nghiệm của mình, bà Kim Anh đã và đang tạo điều kiện tham vấn hiệu quả cho khách hàng cũng như xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với nhiều cơ quan thuế. 

Bà Kim Anh đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Với nhiệt huyết xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn, bà Kim Anh không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân tài trong và ngoài nước cũng như tác động đến các nhà hoạch định chính sách nhằm cải thiện các quy định. Bà tập trung vào việc mang đến các trải nghiệm tốt về dịch vụ nhân sự và cung cấp các dịch vụ khách hàng vượt trội để tăng cường lòng tin và niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. Bà Kim Anh luôn cống hiến để xây dựng một nơi làm việc vì lợi ích của đội ngũ chuyên viên EY và bà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại thành công cho khách hàng.

Liên hệ với bà Kim Anh