Bộ chỉ số Tạo giá trị dài hạn

Đội ngũ chuyên gia về giá trị dài hạn của EY có thể giúp doanh nghiệp định hình chiến lược, thúc đẩy quá trình chuyển đổi và đo lường tiến trình trong việc đem lại giá trị bền vững thông qua việc sử dụng các chỉ số chung của WEF-IBC. Vai trò hàng đầu của EY trong việc phát triển các chỉ số này có nghĩa là chúng tôi có vị thế đặc biệt để tư vấn về việc áp dụng các chỉ số và đánh giá tác động của chúng.

Bộ chỉ số Tạo giá trị dài hạn có thể giúp gì cho tổ chức của bạn

Hội đồng Kinh doanh Quốc tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF IBC) - với sự hỗ trợ của Big Four, bao gồm cả EY — đã xác định một bộ chỉ số phổ quát nhằm giúp các doanh nghiệp chứng minh tốt hơn những đóng góp của họ đối với việc tạo ra giá trị dài hạn, bền vững.

Danh sách gồm 21 chỉ số cốt lõi và 34 chỉ số mở rộng đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 trong báo cáo Đo lường Chủ nghĩa Tư bản của các Bên liên quan: Hướng tới các Chỉ số Chung và Báo cáo Nhất quán về việc Tạo ra Giá trị Bền vững và cung cấp điểm khởi đầu cho việc báo cáo dựa trên các thước đo quan trọng nhất về giá trị phi tài chính.

Nhiều doanh nghiệp hiện đang áp dụng các chỉ số của WEF-IBC trong báo cáo hàng năm chính thống của họ. Và các nhà đầu tư đang ngày càng tập trung vào mối liên hệ giữa tính bền vững và chiến lược của doanh nghiệp. Mức độ minh bạch mới mà bộ chỉ số yêu cầu có thể khiến doanh nghiệp phải xem xét các công bố thông tin hiện có và cũng có thể đòi hỏi một cái nhìn mới về việc định vị doanh nghiệp như thế nào để thúc đẩy giá trị dài hạn cho các bên liên quan.

Sự công nhận và dẫn đầu thị trường sẽ được tích lũy cho những doanh nghiệp thành công trong việc đặt tính bền vững và tạo ra giá trị dài hạn làm trung tâm trong chiến lược doanh nghiệp và sử dụng điều này để định hướng đầu tư vào các lĩnh vực thúc đẩy lợi thế cạnh tranh.

Thúc đẩy giá trị dài hạn có chủ đích

Để các doanh nghiệp thực sự tạo ra giá trị dài hạn (đồng thời đo lường và truyền đạt giá trị đó), việc tập trung vào kết quả của các bên liên quan cần được gắn chặt vào toàn tổ chức và được định hướng theo mục đích của tổ chức đó. Giải quyết nhu cầu của các bên liên quan nên bao gồm đánh giá toàn diện về chiến lược của doanh nghiệp, các năng lực kinh doanh cần có để thực hiện thành công chiến lược đó và khả năng chứng minh tác động trên thị trường thông qua kết quả đo lường, báo cáo và truyền thông thông qua một câu chuyện chặt chẽ.

Purpose transformation impact graphic landscape

Việc xây dựng và thực hiện một chiến lược hướng đến mục đích hấp dẫn liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm: đánh giá cạnh tranh, lập bản đồ các bên liên quan, xác định và kích hoạt mục tiêu, trải nghiệm của người lao động, đề xuất giá trị cho khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quyết định phân bổ nguồn vốn và ưu đãi cho ban lãnh đạo.

Tại sao nên chọn các chuyên gia của EY?

Dựa trên công việc với Dự án The Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC), EY đã đi đầu trong việc phát triển khung chỉ số WEF IBC. Do đó, các chuyên gia của chúng tôi hiểu rõ cần đo lường yếu tố      gì, tại sao phải đo lường, cách đo lường và cách sử dụng các chỉ số hiệu suất chính để định hướng phát triển chiến lược tập trung vào các bên liên quan, hướng đến mục đích phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

Các chuyên gia của EY tập hợp các nhóm có hiệu suất công việc cao từ các dịch vụ Đảm bảo, Tư vấn, Chiến lược và Thuế của chúng tôi. Họ được xây dựng để giúp doanh nghiệp của bạn tái định vị chiến lược, thúc đẩy quá trình thực thi và đo lường tiến độ để tạo ra các giá trị dài hạn.

Các chuyên gia của EY có thể hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Tư vấn chiến lược

  Các chuyên gia của EY-Parthenon thách thức các giả định để thiết kế và cung cấp các chiến lược giúp cải thiện khả năng sinh lời và giá trị dài hạn.

 • Đo lường kết quả

  Các nhóm Đo lường kết quả giúp doanh nghiệp xây dựng các khung đánh giá mới để đo lường và đánh giá các kết quả tài chính và phi tài chính.

 • Trải nghiệm khách hàng

  Các nhóm đánh giá trải nghiệm khách hàng có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và thể hiện mục tiêu của doanh nghiệp thông qua mọi tương tác với khách hàng.

 • Chuỗi cung ứng và dịch vụ bền vững

  Các chuyên gia của EY có thể giúp doanh nghiệp tái cấu trúc chuỗi cung ứng phù hợp với các quan tâm về ESG, đồng thời đổi mới chúng để nắm bắt lợi thế cạnh tranh thông qua tính bền vững.

  Khám phá EY Sustainability, một tập hợp các dịch vụ kết hợp các kỹ năng kỹ thuật sâu rộng về nhiều vấn đề kinh doanh để giúp mang lại giá trị dài hạn.     

 • Biến đổi khí hậu và năng lượng

  Các chuyên gia của EY giúp khách hàng ứng phó với các rủi ro hiện hữu của biến đổi khí hậu đồng thời chuyển đổi để giảm phát thải carbon và phát triển các sáng kiến bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.