Trải nghiệm khách hàng

Trong Tư vấn

Khi nói đến việc phục vụ khách hàng của tương lai, câu trả lời nằm ở việc lấy khách hàng làm trung tâm, đặc biệt là trong thế giới ngày nay. Điểm mấu chốt không phải là việc triển khai công nghệ để cải thiện trải nghiệm khách hàng, mà là việc điều hành doanh nghiệp như một nhà lãnh đạo công nghệ số.

Chủ đề liên quan Tư vấn Công nghệ số

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

“Làm thế nào doanh nghiệp có thể theo kịp thời đại trong khi không biết kỳ vọng của khách hàng tương lai là gì?” - đây là một trong những câu hỏi quan trọng trong bối cảnh kinh doanh ngày nay. Chúng tôi cho rằng doanh nghiệp cần cân bằng giữa những gì đang hiệu quả ở hiện tại và những gì cần thay đổi cho tương lai.

Chúng tôi tin rằng bí quyết làm hài lòng khách hàng tương lai của doanh nghiệp nằm ở việc lấy khách hàng làm trung tâm. Điều này càng trở nên quan trọng hơn trong thế giới công nghệ số phát triển ngày nay. Điểm mấu chốt không phải là việc triển khai công nghệ để cải thiện trải nghiệm khách hàng, mà là việc điều hành doanh nghiệp như một nhà lãnh đạo công nghệ số. Điều này có nghĩa là cần phải tạo ra văn hóa doanh nghiệp luôn tìm cách cải thiện trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi trải nghiệm, thiết kế tỉ mỉ và ưu tiên trải nghiệm khách hàng.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách kết hợp những hiểu biết sâu sắc về khách hàng với năng lực thiết kế vượt trội để hỗ trợ doanh nghiệp mang đến những trải nghiệm giúp họ nổi bật trên thị trường.

Các khách hàng của EY thường hỏi làm thế nào để cung cấp trải nghiệm công nghệ số trọn vẹn cho khách hàng và nhân viên của họ, qua đó kết nối với thế hệ tiếp theo và mang lại lợi thế cạnh tranh.

Chúng tôi phát huy nguồn lực chuyên môn sâu rộng của EY về đổi mới, phân tích, quản trị rủi ro và an ninh mạng để giúp doanh nghiệp xây dựng các năng lực cần thiết thay vì chỉ tập trung vào mỗi công nghệ. Chúng tôi giúp doanh nghiệp phát triển các kỹ năng lãnh đạo công nghệ số cần thiết để liên tục đổi mới và triển khai trải nghiệm khách hàng. Và chúng tôi giúp doanh nghiệp khai thác một cách chiến lược truyền thông xã hội, thiết bị di động, phân tích nâng cao, điện toán đám mây và các công nghệ mới nổi khác.

Sử dụng phương pháp Trải nghiệm, chúng tôi giúp khách hàng thiết lập:

  • Phòng thiết kế và lên ý tưởng - xây dựng và quản lý hệ thống các ý tưởng mới để hiện thực hóa tầm nhìn của doanh nghiệp
  • Phòng động cơ - xác định mô hình hoạt động và cung cấp các nguyên mẫu làm việc dựa trên hành trình trải nghiệm của người sử dụng do phòng lên ý tưởng phát triển
  • Trung tâm triển khai - thúc đẩy thực hiện các ý tưởng ở những cấp độ khác nhau, ví dụ: con người, quy trình, chính sách, áp dụng công nghệ thông qua phòng động cơ
  • Văn phòng chuyển đổi - thiết lập chiến lược chương trình, thúc đẩy thực thi kế hoạch và thu hút các lãnh đạo điều hành và các bên liên quan trong suốt quá trình

Với việc cung cấp dịch vụ Trải nghiệm, chúng tôi giúp khách hàng:

  • Ngừng “làm công nghệ số” và bắt đầu “là chính công nghệ số”
  • Thúc đẩy chuyển đổi trải nghiệm
  • Tạo ra các nguồn giá trị mới bằng cách ưu tiên đầu tư vào trải nghiệm khách hàng
  • Công nghiệp hóa các phát kiến đổi mới trong toàn doanh nghiệp
  • Tạo nên văn hóa doanh nghiệp hướng đến việc liên tục lặp lại và cải thiện các trải nghiệm
  • Duy trì tính năng động bằng sự linh hoạt trong vận hành.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.