Xây dựng mối quan hệ tương hỗ lâu dài với khách hàng sẽ giúp chúng tôi dẫn đầu trong thị trường kiểm toán chất lượng cao nhất.

Trần Nam Dũng

Lãnh đạo EY Private Khu vực Đông Dương; Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Giàu kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp năng động trong nước và đa quốc gia bao gồm các doanh nghiệp niêm yết, tư nhân và hộ gia đình.

Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Dũng là Lãnh đạo EY Private Khu vực Đông Dương và Phó Tổng Giám đốc, Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) . Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán với EY Việt Nam. 

Ông đã tham gia kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp năng động trong nước và đa quốc gia bao gồm các công ty đầu tư nước ngoài, các tập đoàn trong nước bao gồm các công ty niêm yết, doanh nghiệp tư nhân và gia đình trong nhiều ngành kinh tế khác nhau như bất động sản, xây dựng, thực phẩm và nước giải khát, dược phẩm, và dệt may. 

Ông Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Thạc sỹ Tài chính và Ngân hàng Trường Quản lý Châu Âu-CFVG. Ông là thành viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông cũng là thành viên lâu năm của Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh (ACCA) và thành viên của Hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia). 

Ông Dũng đang xây dựng thế giới hoạt động tốt hơn như thế nào 

Với vai trò là đối tác tài trợ cho chương trình trách nhiệm doanh nghiệp - EY Ripples tại Việt Nam, ông Dũng truyền cảm hứng để các cán bộ quản lý quan tâm xây dựng một đội ngũ các nhà lãnh đạo và chuyên gia tài năng. Ông cũng dành vài giờ một tuần để hỗ trợ và tư vấn về tương lai cho lớp người trẻ, giúp họ sẵn sàng làm việc hoặc phát triển tư duy đúng đắn để tạo ra cơ hội việc làm cho chính họ.

Liên hệ với ông Dũng