Luật

Chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp những hướng dẫn chi tiết mà doanh nghiệp cần để doanh nghiệp hoạt động đúng hướng trong môi trường pháp lý ngày càng phức tạp của nền kinh tế toàn cầu.

Các luật sư của chúng tôi hiểu rõ bản chất phức tạp của thuế, các quy định và luật thương mại trong nền kinh tế ngày nay. Với phương pháp tiếp cận một cửa, đa ngành, chúng tôi giúp thu hẹp khoảng cách giữa người cố vấn kinh doanh và người tư vấn pháp lý, từ đó làm tăng hiệu quả và tốc độ đưa ra thị trường, và đồng thời cắt giảm chi phí.

Với phương pháp tiếp cận đa ngành, tập trung vào từng lĩnh vực, chúng tôi phục vụ doanh nghiệp xuyên biên giới, và đưa ra các tư vấn tích hợp và chi tiết mà doanh nghiệp có thể tin tưởng. Trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ, chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ những gì có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp. Với các đội ngũ chuyên gia làm việc ở nhiều quốc gia, được quản lý tập trung và có các đầu mối chịu trách nhiệm ở từng quốc gia, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hiệu quả và được kiểm soát, có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.