Luật

Chúng tôi có thể cung cấp cho doanh nghiệp những hướng dẫn chi tiết mà doanh nghiệp cần để doanh nghiệp hoạt động đúng hướng trong môi trường pháp lý ngày càng phức tạp của nền kinh tế toàn cầu.

Các luật sư của chúng tôi hiểu rõ bản chất phức tạp của thuế, các quy định và luật thương mại trong nền kinh tế ngày nay. Với phương pháp tiếp cận một cửa, đa ngành, chúng tôi giúp thu hẹp khoảng cách giữa người cố vấn kinh doanh và người tư vấn pháp lý, từ đó làm tăng hiệu quả và tốc độ đưa ra thị trường, và đồng thời cắt giảm chi phí.

Với phương pháp tiếp cận đa ngành, tập trung vào từng lĩnh vực, chúng tôi phục vụ doanh nghiệp xuyên biên giới, và đưa ra các tư vấn tích hợp và chi tiết mà doanh nghiệp có thể tin tưởng. Trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ, chúng tôi dành thời gian để hiểu rõ những gì có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp. Với các đội ngũ chuyên gia làm việc ở nhiều quốc gia, được quản lý tập trung và có các đầu mối chịu trách nhiệm ở từng quốc gia, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hiệu quả và được kiểm soát, có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

Hướng dẫn về thuế và pháp luật

Khám phá những hướng dẫn về luật và thuế toàn cầu phổ biến nhất của chúng tôi

Tìm hiểu thêm

Các Dịch vụ của EY cho Văn phòng pháp chế

Làm thế nào bộ phận pháp lý có thể hỗ trợ khai phá các giá trị chiến lược?

Tìm hiểu thêm

Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 

Để xem toàn bộ dịch vụ (bằng tiếng Anh), vui lòng nhấp vào bên dưới.

Xem tất cả các dịch vụ

Các thay đổi về thời hạn của Luật Doanh nghiệp chính sau đại dịch Covid-19  

Tóm tắt đa quốc gia về thời hạn nộp hồ sơ của công ty và cuộc họp hàng năm.

Tải file PDF xuống

Các công ty thành viên của EY không hành nghề luật sư ở những nơi không được luật pháp hoặc quy định địa phương cho phép .

Image of abstract ceiling modern architecture

Luôn cập nhật về các Luật và quy định về Thuế mới nhất

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập các Bản cập nhật về thuế và luật của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.