Công nghệ số

Tại EY, chúng tôi tin rằng chuyển đổi công nghệ số chính là chìa khóa giải phóng tiềm năng của con người và thúc đẩy các cách làm việc mới tốt hơn.

Kinh nghiệm sâu rộng của đội ngũ chuyên gia đáng tin cậy và đa dạng của chúng tôi cùng với các đồng minh được kết nối trong toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh khiến chúng tôi có vị thế tối ưu để giúp doanh nghiệp chuyển đổi toàn bộ công việc kinh doanh của mình. Năng lực sâu rộng tạo điều kiện cho chúng tôi có thể thực hiện thay đổi từ mọi góc độ, phát huy được tiềm năng của lực lượng lao động, khách hàng và các chủ thể liên quan.

Chúng ta đã nhìn thấy tác động nhân văn mà phương pháp tiếp cận này có thể tạo ra: trải nghiệm khách hàng có thể trở nên phong phú và được cá nhân hóa hơn thông qua những hiểu biết dựa trên dữ liệu; lòng tin có thể được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ blockchain để mang lại sự minh bạch cho ngành và cách các tài năng được giải phóng và các cơ hội được tạo ra nhờ vào ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI). Đây là cách chúng tôi trả lời câu hỏi của tương lai ngay ngày hôm nay.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin do  biên tập viên của EY chọn lựa. 

Đăng ký

Làm thế nào kiểm toán kỹ thuật số có thể giúp khai thác giá trị chiến lược lớn hơn trong Kỷ nguyên Chuyển đổi?

Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

Man with architectural model and VR glasses

Tìm hiểu thêm 


EY wavespace ™ là một mạng lưới toàn cầu kết nối các trung tâm đổi mới và tăng trưởng được thiết kế để giúp các doanh nghiệp hoạt động đúng hướng trong Kỷ nguyên Chuyển đổi.


Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.