Thay đổi là lẽ tự nhiên song chúng ta khó có thể thực hiện điều đó nếu không có lòng tin. Quan trọng là lòng tin phải luôn làm chất xúc tác cho sự thay đổi.

Robert Trần

Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ An toàn thông tin EY Việt Nam

Diễn giả, chuyên gia tư vấn đáng tin cậy về rủi ro công nghệ thông tin và lòng tin công nghệ số.

Ông Robert Trần là Phó Tổng Giám đốc và là Lãnh đạo Dịch vụ Rủi ro Công nghệ và An ninh mạng tại Công ty TNHH Dịch vụ An toàn thông tin EY Việt Nam (EY Vietnam Cybersecurity). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo mật thông tin. 

Ông đã lãnh đạo thành công các dự án về mô hình quản trị công nghệ thông tin (CNTT) và vận hành mục tiêu, chiến lược và đào tạo CNTT cho hội đồng quả trị, đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống CNTT, lập mô hình các mối đe dọa, đánh giá chỉ số vi phạm, đánh giá các điểm dễ bị tổn thương, kiểm tra khả năng chống thâm nhập, đánh cắp dữ liệu, quản trị tính liên tục trong kinh doanh, rủi ro doanh nghiệp, tuân thủ quyền riêng tư, theo dõi tính bảo mật, phản ứng với các vi phạm hệ thống CNTT và bảo mật bằng công nghệ blockchain. Ông cũng phụ trách việc triển khai và cung cấp các dịch vụ đánh giá khả năng thâm nhập và tấn công của tội phạm mạng trong các ngành khác nhau. 

Ông có bằng thạc sĩ của Trường Công nghệ Viễn thông ParisTech (Pháp) và nhiều chứng chỉ chuyên môn quốc tế về an ninh mạng. 

Ông Robert Trần đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Robert Trần lãnh đạo đội ngũ các chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao của EY Việt Nam bảo vệ hoạt động kinh doanh của các khách hàng bằng cách xây dựng một nền tảng an ninh mạng vững chắc, phát hiện các mối đe dọa CNTT mà họ đang đối mặt và phản ứng với vi phạm an ninh mạng. Ông đóng góp vào mục tiêu xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn bằng cách bảo vệ khách hàng trước những nguy cơ CNTT truyền thống và phi truyền thống, nhờ đó họ đạt được những kết quả tốt hơn và lâu dài hơn, từ khâu chiến lược cho đến thực thi.

Liên hệ với ông Robert Trần