Photographic portrait of Sayantan Choudhury
Hỗ trợ khách hàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đạt được tăng trưởng vượt bậc thông qua việc sử dụng các lợi thế của công nghệ và kỹ thuật số.

Sayantan Choudhury

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Lãnh đạo Công nghệ và Kỹ thuật số thuộc mảng Dịch vụ Tài chính (Ngân hàng và Bảo hiểm) tại Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam, với kinh nghiệm tư vấn tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ và Việt Nam.

Ông Sayantan Choudhury là Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN), tập trung vào những khách hàng trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về chiến lược công nghệ và chuyển đổi số, và với hơn 15 năm hỗ trợ khách hàng thực hiện các dự án chuyển đổi quy mô lớn trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn.

Ông Sayantan đã làm việc tại EY India LLP tại Ấn Độ từ năm 2014 trước khi gia nhập EY Consulting VN vào năm 2022. Trước đó, Ông đã tham gia lãnh đạo nhiều dự án khác nhau tại nhiều công ty tư vấn và công nghệ của Mỹ và Canada.

Ông Sayantan có bằng MBA của Đại học Illinois tại Urbana Champaign (Mỹ) và bằng Kỹ sư về Viễn thông của Đại học Bangalore, Ấn Độ.

Ông Sayantan đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Với vai trò hiện nay, Ông Sayantan đang hỗ trợ khách hàng đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đầy biến động.

Ông Sayantan mang những kiến thức tư vấn chuyên sâu và công nghệ vượt trội của EY và các đối tác của EY để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

Bằng việc tận dụng kinh nghiệm làm việc tại Mỹ và Ấn Độ, ông sẽ đem những giải pháp sáng tạo đi kèm quan điểm và phương pháp luận tốt nhất của EY đến thị trường Việt Nam.

Tại EY, Ông Sayantan hướng đến việc xây dựng đội ngũ Tư vấn Công nghệ mạnh mẽ, không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mà các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Liên hệ với ông Sayantan