Dịch vụ phát triển chiến lược

Trong kỷ nguyên chuyển đổi, các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp gặp phải nhiều thách thức để có thể đạt được giá trị tối đa cho tổ chức của họ. Các nhóm EY-Parthenon, phối hợp với các nhóm Dịch vụ Tư vấn Chiến lược và Giao dịch Tài chính (TAS), thực hiện xem xét lại các giả định và giúp xây dựng chiến lược để khách hàng tăng trưởng, tối ưu hóa danh mục đầu tư và cải thiện lợi nhuận của họ.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Bao gồm các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm cho nhiều ban giám đốc, đội ngũ EY-Parthenon giúp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi sau:

 • Làm thế nào để doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ hội tăng trưởng và tận dụng lợi thế cạnh tranh?
 • Liệu các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận có phù hợp để doanh nghiệp khai thác hết tiềm năng của mình?
 • Làm thế nào để doanh nghiệp có thể dự đoán và thích nghi tốt hơn với tiến trình chuyển đổi công nghệ số?
 • Làm thế nào để doanh nghiệp có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh về vốn?
 • Chiến lược tăng trưởng

  Chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp phát triển các cơ hội chiến lược bằng cách cung cấp góc nhìn chuyên sâu về thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng. Dịch vụ phát triển chiến lược tăng trưởng của chúng tôi tập trung vào:

  • Chiến lược doanh nghiệp
  • Danh mục đầu tư và chiến lược đơn vị kinh doanh
  • Cơ hội tăng trưởng ở thị trường mới
  • Đánh giá mô hình kinh doanh chiến lược
  • Mô hình Tiềm năng Đầy đủTM

  Tìm hiểu thêm

 • Chiến lược tối ưu hóa

  Chúng tôi giúp các công ty thực hiện các kế hoạch chiến lược bằng cách áp dụng các quan điểm về tài chính và vận hành trong toàn tổ chức của họ. Năng lực phát triển chiến lược tối ưu hóa của chúng tôi tập trung vào:

  • Chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số
  • Thiết kế đường đến thị trường
  • Chiến lược tối ưu hóa hoạt động định giá
  • Thực hiện phân khúc khách hàng
  • Hiệu quả bán hàng và marketing

  Tìm hiểu thêm

 • Chiến lược giao dịch

  Chúng tôi giúp khách hàng hiện thực hóa tiềm năng của họ thông qua các quyết định nhanh chóng và với đầy đủ thông tin trong toàn bộ vòng đời đầu tư, từ khâu xây dựng chiến lược cho đến giai đoạn hoàn thiện. Dịch vụ xây dựng chiến lược giao dịch của chúng tôi tập trung vào:

  • Chiến lược M&A
  • Thẩm định thương mại (bên mua)

  Tìm hiểu thêm

 • Chiến lược phân bổ vốn

  Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng một chiến lược phân bổ vốn được cân nhắc kỹ lưỡng và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ.

  Tìm hiểu thêm

EY-Parthenon

Tìm hiểu về chiến lược tăng trưởng, tối ưu hóa và giao dịch

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.