Photo of Bach xuan

Nguyễn Xuân Bách

Chủ nhiệm Cấp cao, EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, nghỉ dưỡng và giáo dục

Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Bách là Chủ nhiệm Cấp cao EY-Parthenon – Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Ông là chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm về chiến lược doanh nghiệp, cơ cấu quản lý, tài chính kế toán cho nhiều lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, bất động sản, nghỉ dưỡng và giáo dục. Trước khi gia nhập EY, ông Bách đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính tại một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán tại Đại học London, Vương quốc Anh.

Liên hệ với chúng tôi