Các giải pháp tài chính doanh nghiệp

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp, quỹ đầu tư tư nhân, chính phủ, quỹ tài sản có chủ quyền, doanh nghiệp tư nhân và gia đình, và các tổ chức giáo dục với các vấn đề tài chính quan trọng của họ. Từ giai đoạn đánh giá danh mục đầu tư và quy trình phân bổ vốn cho đến phân tích kế hoạch tài chính và hỗ trợ việc ra quyết định, chúng tôi có nhân sự, năng lực phân tích và công cụ giúp doanh nghiệp phân bổ vốn tốt hơn.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp quản trị việc cân bằng rủi ro/lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn xung quanh vấn đề cấp vốn và hiệu quả vốn.

Chúng tôi đem đến góc nhìn chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp trả lời được các câu hỏi:

 • Làm thế nào để biết doanh nghiệp có cơ cấu tài sản hợp lý?
 • Làm thế nào để biết doanh nghiệp đang tài trợ đúng dự án?
 • Làm thế nào để dự đoán hiệu suất tài chính trong tương lai của doanh nghiệp?
 • Chiến lược đầu tư và thuế của doanh nghiệp có thể giúp công việc kinh doanh sẵn sàng cho tương lai như thế nào?
 • Làm thế nào để doanh nghiệp tài trợ tốt nhất cho các quyết định đầu tư vốn của mình?
 • Làm thế nào doanh nghiệp có thể nâng cao niềm tin của nhà đầu tư?

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp cần để đạt được mục tiêu của mình trong các lĩnh vực sau:

 • Chiến lược tài chính doanh nghiệp

  Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kinh doanh chính thông qua các phân tích chuyên sâu dữ liệu, kinh tế và tài chính. 

  • Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kinh doanh chính thông qua các phân tích chuyên sâu dữ liệu, kinh tế và tài chính. 
  • Đánh giá, nâng cao hoặc xây dựng các quy trình phân bổ vốn 
  • Cung cấp phân tích độc lập để giúp tối ưu hóa danh mục đầu tư 
  • Sử dụng phân tích dữ liệu và mô hình dự đoán để giải quyết các vấn đề tài chính, tạo điều kiện cho việc ra quyết định và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn 
  • Phân tích tác động đến giá trị và rủi ro của các cơ cấu giao dịch phức tạp thay thế 
  • Phân tích tác động đến giá trị và rủi ro của cơ cấu vốn thay thế 
  • Phân tích các đặc điểm tích lũy hoặc pha loãng của các đơn vị kinh doanh hoặc tài sản của doanh nghiệp 
  • Thu hẹp khoảng cách giữa các mệnh lệnh chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp bằng năng lực lập mô hình kinh doanh hàng đầu của chúng tôi
 • Dịch vụ phân bổ vốn

  Chúng tôi giúp khách hàng của mình phát triển một chiến lược phân bổ vốn được cân nhắc kỹ lưỡng và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ. 

 • Tư vấn kinh tế

  Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp nâng tầm chiến lược kinh tế, dự báo chính xác hơn và quản lý tốt hơn các quyết định thương mại và vốn của mình. 

  • Đánh giá tác động kinh tế và phân tích lợi ích chi phí 
  • Phân tích kinh tế vĩ mô và đánh giá các kịch bản tình hình kinh tế 
  • Kinh tế lượng và chiến lược giá cả 
  • Dự báo nhu cầu và ước tính mức độ co giãn giá 
  • Mô hình dự đoán đối với hành vi của khách hàng 
  • Phân tích biên lợi nhuận và tính kinh tế đơn vị 
 • Định giá lập mô hình và tính kinh tế

  Các chuyên gia định giá của chúng tôi thực hiện định giá chất lượng cao các tài sản của doanh nghiệp và cá nhân, những người nhận thấy sự cần thiết phải định giá minh bạch và chính xác, đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp, quy định và kế toán. Trong môi trường này, việc chứng minh giá trị của tài sản và các khoản nợ phải trả đã trở nên phức tạp và quan trọng hơn đối với hầu hết các doanh nghiệp. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi mang đến những hiểu biết về kế toán, thuế và thẩm định tài chính, đem lại các giải pháp đồng bộ giúp khách hàng đưa ra những quyết định có chất lượng tốt hơn xung quanh vấn đề giá trị. Chúng tôi giúp khách hàng xác định tốt hơn các mục tiêu chiến lược, tài chính và thuế thông qua việc kết hợp các phân tích tài chính doanh nghiệp và định giá. 

  Các chuyên gia Lập mô hình Kinh doanh của chúng tôi đem đến phân tích định lượng chính xác và hiểu biết sâu sắc, đồng thời phát huy hiêu quả của khoa học dữ liệu, toán học và năng lực thống kê tiên tiến, để thực hiện các phân tích chính xác, dựa trên bằng chứng để thông báo cho khách hàng của chúng tôi về việc ra quyết định chiến lược và hoạt động xung quanh tất cả các yếu tố của các hạng mục vốn. Khi báo cáo trực tiếp cho các giám đốc điều hành cấp cao nhất của doanh nghiệp, chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chi phí, lợi ích, sự không chắc chắn và rủi ro để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa ra quyết định và phán quyết chiến lược tự tin hơn về vấn đề phân bổ vốn. Chúng tôi sử dụng các công cụ và kỹ thuật để đem đến các phân tích dự đoán và phân tích theo công thức, bao gồm cả việc sử dụng các giải pháp lập mô hình tài chính.  

  Xây dựng một mô hình kinh doanh hiệu quả, cho dù là để đánh giá một giao dịch, một cơ hội thị trường mới hay cho các mục đích chiến lược khác, là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn. Ngoài ra, khách hàng thường tin vào một mô hình kinh doanh và đòi hỏi một mức độ thoải mái độc lập rằng mô hình kinh doanh đó không có lỗi logic. Các chuyên gia Lập mô hình Kinh doanh của chúng tôi cũng giúp khách hàng thực hiện đánh giá mô hình, hỗ trợ mô hình và các hoạt động xây dựng mô hình mà khách hàng của chúng tôi cần để đưa ra các quyết định quan trọng và cải thiện các đầu ra chiến lược.  

 • Tư vấn cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp và chính phủ

  Đối với các dự án và chương trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chúng tôi tư vấn cho các tổ chức khu vực công và cả khu vực tư nhân về các vấn đề liên quan đến:  

  • Tài chính 
  • Mua sắm 
  • Chiến lược 
  • Quan hệ đối tác công-tư (PPP) 

  Một loạt các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm hỗ trợ từ các giai đoạn phân tích sớm nhất, từ đánh giá dự án đến mua sắm, ký kết văn kiện cấp vốn, xây dựng và vận hành. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của mình trong việc lập và so sánh các kế hoạch tài chính và phương pháp thực hiện đối với các dự án liên quan đến việc cấp vốn công, liên bang hoặc tư nhân, doanh thu dự án và/hoặc các khoản tài trợ - và cung cấp hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi trong việc thực hiện các kế hoạch đó.

 • Chiến lược đầu tư

  Chúng tôi làm việc với doanh nghiệp để giúp đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp bằng cách lập một chiến lược đầu tư xuyên suốt: 

  • Sáp nhập và mua lại - Chúng tôi có thể giúp bạn đánh giá sự phù hợp chiến lược của một doanh nghiệp bằng cách đánh giá hiệu ứng hiệp lực tiềm năng, hỗ trợ đàm phán và mô hình tài chính và đo lường các ý nghĩa của giao dịch. 
  • Thị trường vốn nợ - Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đem đến cho doanh nghiệp lời khuyên phù hợp về thị trường vốn có thể giúp doanh nghiệp thực hiện các giải pháp vốn sáng tạo để hỗ trợ các thương vụ mua lại, tăng trưởng, tái vốn hóa, tái cấu trúc và tái cấp vốn. 
  • Thị trường vốn cổ phần - Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp các công ty tư nhân và cả công ty đại chúng chuẩn bị và tiếp cận thị trường vốn, tập trung vào việc huy động vốn cổ phần và vốn có liên quan tới vốn cổ phần. Chúng tôi đưa ra một góc nhìn độc lập cho hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý về tất cả các yếu tố của việc chuẩn bị cho thương vụ, quá trình thực hiện và thực hiện giao dịch và các cân nhắc sau thị trường. 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.