Chúng tôi kết hợp năng lực phân tích dữ liệu được tích hợp với góc nhìn chuyên sâu trong ngành để giúp khách hàng đạt được các chiến lược giao dịch dựa trên thực tế kịp thời và tối ưu hóa quy trình thực hiện.

Trần Vinh Dự

Lãnh đạo Chiến lược và Giao dịch Tài chính EY Khu vực Đông Dương, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn. Kiến thức sâu sắc về chiến lược công ty, tái cấu trúc, xoay vòng kinh doanh, định giá và lập mô hình kinh doanh và M&A.

Ông Dự là Lãnh đạo Dịch vụ Chiến lược và Giao dịch Tài chính (SaT) và là Phó Tổng giám đốc, SaT tại Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN).

Với kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tế cả ở Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực như điện và khí, y tế và giáo dục, bất động sản, khách sạn và xây dựng, và FinTech, ông Dự là cố vấn chính sách cho một số quan chức chính phủ cấp cao và là một cố vấn đáng tin cậy ở Việt Nam. Ông rất có uy tín đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.

Ông cũng là một chuyên gia nổi tiếng, thường xuyên đóng góp các bài viết chuyên môn trên các báo và tạp chí kinh tế và kinh doanh  trong nước và quốc tế.

Ông Dự có bằng Tiến sĩ Kinh tế và Thạc sĩ Khoa học Kinh tế của Đại học Texas tại Austin, Mỹ và bằng Cử nhân Kinh tế & Toán học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Ông cũng giữ tư cách thành viên trong một số hiệp hội, như Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia) và Hiệp hội Kinh tế Mỹ (AEA).

Ông Dự đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào  

Là một nhà kinh tế và giáo dục theo kinh nghiệm thực tiễn, ông Dự là người chủ chốt trong việc định hình lại mảng Tư vấn Chiến lược và Giao dịch Tài chính trong nước thành một đội chuyên gia dựa trên dữ liệu với kiến ​​thức chuyên ngành sâu sắc để phục vụ khách hàng tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới

Liên hệ với ông Dự