Giao dịch đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi có thể tăng thêm giá trị đáng kể cho khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp thẩm định tích hợp, áp dụng công nghệ tiên tiến.

Phan Thanh Bình

Lãnh đạo Khối Doanh nghiệp Hàn Quốc, Khu vực Đông Dương; Lãnh đạo Dịch vụ Thẩm định Giao dịch; Phó Tổng Giám đốc, Chiến lược và Giao dịch Tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Lãnh đạo Dịch vụ thẩm định giao dịch và Dịch vụ doanh nghiệp Hàn Quốc cho thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia

Ông Bình là Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Chiến lược và Giao dịch Tài chính (SaT) của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông cũng là Lãnh đạo Dịch vụ Thẩm định Giao dịch và Khối Doanh nghiệp Hàn Quốc của EY Khu vực Đông Dương.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch, kiểm toán và các dịch vụ chứng thực khác, trong quá trình đó, ông cũng đã tư vấn cho hơn 600 giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) với tổng giá trị giao dịch đã hoàn thành đạt trên 8 tỷ USD.

Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) của Trường kinh doanh INSEAD và bằng Cử nhân Tài chính & Kế toán của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông cũng có bằng Kiểm toán viên Hành nghề tại Việt Nam và là thành viên của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

Ông Bình đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào 

Ông Bình lãnh đạo các đội ngũ có số lượng nhân sự lớn với nền tảng chuyên môn và văn hóa khác nhau. Đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của ông là phương pháp đối thoại mang tính xây dựng mà trong đó tiếng nói của mọi người đều được lắng nghe. Ông Bình cũng quan tâm đặc biệt đến việc tạo điều kiện cho các cộng sự để họ có thể phát huy thế mạnh của mình. Điều này đã giúp ông đạt được thành công và hoàn thành nhiều công việc trong những tình huống khó khăn dù là ở môi trường nội bộ hay bên ngoài công ty. 

Liên hệ với ông Bình